• Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

    Naši pracovníci v roku 2017 získali
    oprávnenie na výkon hlavnej ročnej kontroly
    detských ihrísk od autorizovanej osoby.