Kariéra v TSÚ - aktuálna ponuka práce

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: Pracovník certifikačného orgánu systémov manažérstva.

Náplň práce:

 • vykonávanie externých auditov v slovenských a zahraničných subjektoch,
 • interný audítor,
 • kontrolná činnosť súvisiaca s auditmi,
 • samostatná príprava, výkon a analýza výsledkov auditu,
 • kooperácia s orgánmi dohľadu,
 • udržiavanie kompetentnosti pre výkon auditu.


Požiadavky na uchádzača:
 • VŠ technického smeru (pozícia vhodná pre absolventa), vítaný odbor priemyselné manažérstvo alebo kvalita produkcie, príp. životné prostredie,
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni, znalosť ruského jazyka výhodou,
 • silný vzťah k piešťanskému regiónu,
 • prax v oblasti kvality alebo v technickej oblasti (výrobnom podniku) vítaná,
 • certifikát interného audítora výhodou,
 • kurz vedúci audítor ISO 9001 (príp. IRCA certifikát audítora ISO 9001) výhodou,
 • skúsenosti s výkonom externých auditov výhodou,
 • kvalifikácia v oblastiach iných systémov (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000) výhodou,
 • vodičský preukaz skupiny B - aktívny vodič,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, proaktívny a systematický prístup k zvereným úlohám,
 • prezentačné a komunikačné schopnosti, príjemné a korektné vystupovanie vo vzťahu k zákazníkom.


Ponúkame:
 • prácu v stabilnej a stále sa rozvíjajúcej spoločnosti,
 • flexibilný pracovný čas 37,5 hod./ týždeň,
 • permanentné jazykové vzdelávanie v rámci pracovnej doby,
 • nástupný príjem v 1. roku viac ako 1000,- eur,
 • široký sociálny program a firemné benefity,
 • možnosť sebarealizácie a ďalšieho profesionálneho rastu.


Súčasťou výberového konania bude test z cudzieho jazyka a preverenie odborných vedomostí uchádzačov s predložením dokladov o odbornom vzdelaní. Svoju žiadosť spolu so životopisom zasielajte na e-mailovú adresu kariera@tsu.sk najneskôr do 21. 6. 2017. Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.