Novinky z TSÚ

 • Deň skúšobníctva 2017

  Dňa 25. apríla 2017 sa v Bratislave uskutočnil Deň skúšobníctva organizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
  Viac info >>>

 • Slovensko-bieloruské podnikateľské fórum

  Zástupcovia TSÚ sa 27.4.2017 zúčastnili na slovensko-bieloruskom podnikateľskom fóre v Bratislave.
  Viac info >>>

 • Exkurzia študentov MTF Trnava v TSÚ

  27. 4. 2017 sa študenti 3. ročníka MTF Trnava, študijný program Kvalita produkcie, zúčastnili na exkurzii v TSÚ.
  Viac info >>>

 • Odborný seminár - elektrické zariadenia strojov

  Dňa 6. 4. 2017 sa v TSÚ Piešťany, š.p., uskutočnil odborný seminár Prehliadky, kontroly, revízie elektrických zariadení strojov a technologických zariadení.
  Viac info >>>

 • Montáž skrutkových spojov tlakových zariadení

  Kvalifikácia personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov
  Viac info >>>

 • Xenotest

  Skúšky starnutia materiálov v umelých atmosférach vplyvom UV žiarenia
  Viac info >>>