Novinky z TSÚ

 • Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

  Naši pracovníci v roku 2017 získali oprávnenie na výkon hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk od autorizovanej osoby.
  Viac info >>>

 • Kurzy NDT

  Naši kolegovia, Ing. Samko, Ing. Zemko a Bc. Melicher, sa v mesiacoch august až október vzdelávajú na kurzoch NDT.
  Viac info >>>

 • Nová klimatická komora pre rozmerné výrobky

  Začiatkom augusta tohto roku sme v TSÚ sprevádzkovali novú klimatickú komoru typu VC3 7340 výrobcu Vötsch Industrietechnik.
  Viac info >>>

 • Školenie manažérov

  Naši manažéri absolvovali blok seminárov určených na rozvoj manažérskych a obchodných zručností.
  Viac info >>>

 • Nová autorizácia na overovanie tlakomerov

  Získali sme novú autorizáciu na výkon overovania určených meradiel - tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel.
  Viac info >>>

 • Deň skúšobníctva 2017

  Dňa 25. apríla 2017 sa v Bratislave uskutočnil Deň skúšobníctva organizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
  Viac info >>>