Novinky z TSÚ

 • Odborný seminár - elektrické zariadenia strojov

  Dňa 6. 4. 2017 sa v TSÚ Piešťany, š.p., uskutočnil odborný seminár Prehliadky, kontroly, revízie elektrických zariadení strojov a technologických zariadení.
  Viac info >>>

 • Montáž skrutkových spojov tlakových zariadení

  Kvalifikácia personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov
  Viac info >>>

 • Xenotest

  Skúšky starnutia materiálov v umelých atmosférach vplyvom UV žiarenia
  Viac info >>>

 • Pozvánka na seminár

  Prehliadky, kontroly, revízie elektrických zariadení strojov a technologických zariadení
  Viac info >>>

 • Firemná metrológia a interný audítor - školenia

  TSÚ Piešťany, š.p., ponúka školenia firemnej metrológie a interného audítora
  Viac info >>>

 • Obchodovanie na trhoch Euroázijskej ekonomickej únie

  Zástupcovia TSÚ sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii venovanej otázkam obchodovania na trhoch EEU.
  Viac info >>>