Novinky z TSÚ

Seminár - Export do krajín Euroázijskej ekonomickej únie

Dňa 19. apríla 2016 sa pod záštitou TSÚ Piešťany, š.p., uskutočnil seminár Export do krajín Euroázijskej ekonomickej únie.
Dňa 19. apríla 2016 sa pod záštitou TSÚ Piešťany, š.p., uskutočnil seminár Export do krajín Euroázijskej ekonomickej únie. Seminár bol realizovaný v nadväznosti na 17. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou.

Odborný seminár otvorili a všetkých účastníkov privítali Ing. Jaroslav Crkoň, generálny riaditeľ TSÚ Piešťany, š.p., a prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., predseda ÚNMS SR. Pozvanie prijali aj pani Yekaterina Belyakova, obchodný zástupca Ruskej federácie na Ministerstve pre hospodársky rozvoj RF, a pán Sergej Balaščenko, obchodný radca Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Bratislave.

Prednášali pani Olga Kostyleva, docentka katedry normalizácie Akadémie pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu v Moskve, a pani Olga Lemesheva, vedúca orgánu pre certifikáciu výrobkov a starší prednášajúci na katedre posudzovania zhody Akadémie pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu v Moskve. Ich prezentácie boli venované systému podpory exportu do krajín Euroázijskej ekonomickej únie, problematike tovaru z hľadiska certifikácie, ako aj výkladu aktuálne platných technických reglamentov.
Praktické skúsenosti v oblasti exportu vo svojom príspevku objasnil pán Artjom Mironov zo švajčiarskej pobočky nášho partnerského certifikačného orgánu SERCONS.

Na seminári sa zúčastnili zástupcovia viacerých slovenských firiem a veríme, že získané informácie boli pre nich prínosom a prispejú k rozvoju ekonomickej spolupráce medzi Slovenskou republikou a krajinami Euroázijskej ekonomickej únie.
  • Odborný seminár - elektrické zariadenia strojov

    Dňa 6. 4. 2017 sa v TSÚ Piešťany, š.p., uskutočnil odborný seminár Prehliadky, kontroly, revízie elektrických zariadení strojov a technologických zariadení.
    Viac info >>>

  • Montáž skrutkových spojov tlakových zariadení

    Kvalifikácia personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov
    Viac info >>>