Novinky z TSÚ

Skúška soľnou hmlou

TSÚ Piešťany, š.p. Vám ponúka skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelých atmosférach.
TSÚ Piešťany, š.p. Vám ponúka skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelých atmosférach. Skúška soľnou hmlou strojárskych výrobkov zo železa, ocele, farebných kovov a plastov sa vykonáva podľa STN ISO 9227. Viac informácií a kontakt nájdete TU.
Viac info >>>
  • Spolupráca s BelGISS a BelGIM

    Zasadnutie pracovnej skupiny v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody
    Viac info >>>

  • Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

    Naši pracovníci v roku 2017 získali oprávnenie na výkon hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk od autorizovanej osoby.
    Viac info >>>