Novinky z TSÚ

Obchodovanie na trhoch Euroázijskej ekonomickej únie

Zástupcovia TSÚ sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii venovanej otázkam obchodovania na trhoch EEU.
V stredu 9. novembra 2016 sa zástupcovia Certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky a Obchodného oddelenia TSÚ zúčastnili na medzinárodnej konferencii venovanej otázkam obchodovania na trhoch Euroázijskej ekonomickej únie.

Konferencia sa konala v Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jej organizátorom bola Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR, Veľvyslanectvom Bieloruskej republiky v SR, Veľvyslanectvom Kazašskej republiky v ČR a SR a Trenčianskym samosprávnym krajom. Konferencia bola zacielená na podnikateľov exportujúcich do krajín Euroázijskej ekonomickej únie, ale aj na širšiu verejnosť. Medzi pozvanými expertmi boli riaditeľ Sekcie rozvoja integrácií Euroázijskej ekonomickej komisie Sergej Stepanovič Šuchno, námestníčka riaditeľa Sekcie colnej legislatívy Euroázijskej ekonomickej komisie Elena Nikolajevna Bričova, námestník vedúceho oddelenia technického regulovania a normalizácie Iľja Sergejevič Novikov a námestník vedúceho oddelenia hodnotenia zhody Marlen Abdikamalovič Mukanov.

Na konferencii sa zúčastnili a s príhovormi vystúpili veľvyslanec Ruskej federácie v SR, Alexej Leonidovič Fedotov, veľvyslanec Bieloruskej republiky v SR, Igor Alexandrovič Leščeňa a veľvyslanec Kazašskej republiky v ČR a SR, Serzhan Abdykarimov.
  • Deň skúšobníctva 2017

    Dňa 25. apríla 2017 sa v Bratislave uskutočnil Deň skúšobníctva organizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
    Viac info >>>

  • Slovensko-bieloruské podnikateľské fórum

    Zástupcovia TSÚ sa 27.4.2017 zúčastnili na slovensko-bieloruskom podnikateľskom fóre v Bratislave.
    Viac info >>>