Novinky z TSÚ

Firemná metrológia a interný audítor - školenia

TSÚ Piešťany, š.p., ponúka školenia firemnej metrológie a interného audítora
Ponúkame Vám školenia:

- firemná metrológia podľa STN EN ISO 10012,
- interný audítor podľa STN EN ISO 17025 a STN EN ISO 9001.

Kontakt: Ing. Igor Kadlec
tel.: +421 902 092 907
e-mail: igor.kadlec@tsu.sk
Viac info >>>
  • Odborný seminár - elektrické zariadenia strojov

    Dňa 6. 4. 2017 sa v TSÚ Piešťany, š.p., uskutočnil odborný seminár Prehliadky, kontroly, revízie elektrických zariadení strojov a technologických zariadení.
    Viac info >>>

  • Montáž skrutkových spojov tlakových zariadení

    Kvalifikácia personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov
    Viac info >>>