Novinky z TSÚ

Exkurzia študentov MTF Trnava v TSÚ

27. 4. 2017 sa študenti 3. ročníka MTF Trnava, študijný program Kvalita produkcie, zúčastnili na exkurzii v TSÚ.
Exkurziu zorganizoval Ing. Ivan Koblen, CSc., odborný asistent Ústavu integrovanej bezpečnosti Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v spolupráci s vedúcim skúšobne TSÚ Ing. Tomášom Bednárikom. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť študentov v rámci predmetu Technická normalizácia a skúšobníctvo s činnosťami TSÚ v oblasti posudzovania zhody.
  • Spolupráca s BelGISS a BelGIM

    Zasadnutie pracovnej skupiny v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody
    Viac info >>>

  • Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

    Naši pracovníci v roku 2017 získali oprávnenie na výkon hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk od autorizovanej osoby.
    Viac info >>>