Novinky z TSÚ

Slovensko-bieloruské podnikateľské fórum

Zástupcovia TSÚ sa 27.4.2017 zúčastnili na slovensko-bieloruskom podnikateľskom fóre v Bratislave.
Fórum sa uskutočnilo v rámci oficiálnej návštevy bieloruského premiéra Andreja Kobjakova na Slovensku. Konalo sa v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave pod záštitou SARIO.
Cieľom fóra bolo posilnenie hospodárskej spolupráce, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy a nadviazanie užšej spolupráce s bieloruskými partnermi v rôznych oblastiach hospodárstva.
Podnikateľské fórum otvoril štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Rastislav Chovanec a s príhovormi vystúpili predseda vlády SR Róbert Fico, predseda Bieloruskej obchodnej a priemyselnej komory Vladimír Ulachovič a premiér Bieloruskej republiky Andrej Kobjakov. Program pokračoval podpísaním bilaterálnych dokumentov, prezentáciami a vyvrcholil bilaterálnymi rokovaniami slovenských a bieloruských podnikateľských subjektov.
Na fóre sa za TSÚ zúčastnili Ing. Igor Kuruc, CSc., riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov a Mgr. Katarína Cíbiková, vedúca obchodného oddelenia.
  • Deň skúšobníctva 2017

    Dňa 25. apríla 2017 sa v Bratislave uskutočnil Deň skúšobníctva organizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
    Viac info >>>

  • Exkurzia študentov MTF Trnava v TSÚ

    27. 4. 2017 sa študenti 3. ročníka MTF Trnava, študijný program Kvalita produkcie, zúčastnili na exkurzii v TSÚ.
    Viac info >>>