Novinky z TSÚ

Deň skúšobníctva 2017

Dňa 25. apríla 2017 sa v Bratislave uskutočnil Deň skúšobníctva organizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Pri tejto príležitosti sa konal odborný seminár spojený so slávnostným odovzdávaním Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo. Laureátmi tejto ceny sa stali aj naši kolegovia, ktorí prevzali ocenenia z rúk predsedu ÚNMS SR, Ing. Pavla Pavlisa.

Ing. Igor Kuruc, CSc., získal cenu za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach, ako aj za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody. Ing. Dušan Hanko získal ocenenie za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody a Ing. Jozef Pillár za významné technické riešenia v oblasti prístrojového zabezpečenia a metód skúšania a za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach. Našim oceneným kolegom srdečne blahoželáme!
  • Spolupráca s BelGISS a BelGIM

    Zasadnutie pracovnej skupiny v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody
    Viac info >>>

  • Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

    Naši pracovníci v roku 2017 získali oprávnenie na výkon hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk od autorizovanej osoby.
    Viac info >>>