Novinky z TSÚ

Exkurzia študentov MTF Trnava v TSÚ

27. 4. 2017 sa študenti 3. ročníka MTF Trnava, študijný program Kvalita produkcie, zúčastnili na exkurzii v TSÚ.
Exkurziu zorganizoval Ing. Ivan Koblen, CSc., odborný asistent Ústavu integrovanej bezpečnosti Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v spolupráci s vedúcim skúšobne TSÚ Ing. Tomášom Bednárikom. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť študentov v rámci predmetu Technická normalizácia a skúšobníctvo s činnosťami TSÚ v oblasti posudzovania zhody.
  • Deň skúšobníctva 2017

    Dňa 25. apríla 2017 sa v Bratislave uskutočnil Deň skúšobníctva organizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
    Viac info >>>

  • Slovensko-bieloruské podnikateľské fórum

    Zástupcovia TSÚ sa 27.4.2017 zúčastnili na slovensko-bieloruskom podnikateľskom fóre v Bratislave.
    Viac info >>>