Kompetencie

KOMPETENCIE


Certifikáty
Certifikát zhody s normou STN EN ISO 9001:2009 vydaný pre TSÚ Piešťany, š.p., spoločnosťou ACERT, s.r.o.


Prílohy

121-001_8_014_certifikat_qms_tsu_sk_2015.jpg 8 014 certifikat qms tsu sk 2015.jpg [913,8 kB]
121-002_8_015_certifikat_qms__tsu_en_2015.jpg 8 015 certifikat qms tsu en 2015.jpg [901,93 kB]


Zoznam kontaktov

Ing. Martin MIKLÁNEK
Pracovník oddelenia CERTITECH