Kompetencie

KOMPETENCIE


AkreditácieZoznam a rozsah akreditovaných laboratórií TSÚ Piešťany, š.p.
TSÚ Piešťany, š.p. má nasledovné subjekty akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS):

  Skúšobňa TSÚ


  CERTITECH - Certifikačný orgán systémov manažérstva


  Inšpekčný orgán typ A


  Metrologické laboratórium


  Certifikačný orgán certifikujúci výrobky


  CERTICOS - certifikačný orgán osôb