Ostatné služby

Termovízna diagnostika, inšpekčný orgán typu A a prenájom priestorov.


TSÚ Piešťany, š. p., ponúka svojim zákazníkom aj ďalšie odborné služby, ako sú:

Infračervená termografia - termovízna diagnostika: odhaľuje nedostatočnú tepelnú izoláciu budov, rodinných a bytových domov, skladov, prevádzok, tepelné mosty pomocou termokamery s vysokým rozlíšením.

Inšpekcie: činnosť akreditovaného inšpekčného orgánu typu A.