Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Spotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorovSpotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorovSkúšanie spotrebičov na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov podľa noriem STN EN 13229, STN EN 13240, STN EN 12809, STN EN 14785 a STN EN 15250.
Výstup:

- Protokol o skúške.


Údaje o akreditácii:

Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
Číslo osvedčenia: S-047
Vydané: 3.12. 2014
Koniec platnosti: 13. 9. 2018

Posledná aktualizácia: 08.02.2017


Prílohy

39-001_kotly_prospekt.pdf kotly prospekt.pdf [122,29 kB]


Doplňujúce informácie

Osvedčenie o akreditácii


Zoznam kontaktov

Peter SUMMER
Skúšobný technik
Ing. Peter POLLÁK
Skúšobný technik

Ostatné súbory