Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Emisie a imisie hlukuEmisie a imisie hlukuUrčovanie emisií a imisií hluku strojov a zriadení v špeciálnych zvukových komorách.
 • polobezodrazová a bezdozvuková skúšobná komora,
 • dozvuková skúšobná komora,
 • a v prevádzke.

Výstup:
 • Protokol o meraní
 • Protokol o skúške

Údaje o akreditácii:
 • Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
 • Číslo osvedčenia: S-047
 • Vydané: 03.12.2014
 • Koniec platnosti: 13.09.2018

Údaje o autorizácii:
 • Rozhodnutie vydal: ÚNMS SR
 • Číslo rozhodnutia: 2013/800/007017/02625

Súvisiace dokumenty:
 • Nariadenie vlády č. 222/2002 Z. z.


Posledná aktualizácia: 3. 7. 2015Doplňujúce informácie

Osvedčenie o akreditácii


Zoznam kontaktov

Ing. Dušan LETKO
Skúšobný technik - technická akustika
Branislav MATÚŠ
Pracovník laboratória

Ostatné súbory
Prílohy - Emisie a imisie hluku