Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


ČerpadláSkúšanie čerpadiel, certifikácia (v spolupráci s COCV) a posúdenie zhody (v spolupráci s COCV).
 • Skúšky výkonových parametrov
 • Kavitačné skúšky
 • Skúšky samonasávacej schopnosti
 • Skúšky mechanickej bezpečnosti a ergonómie
 • Skúšky elektrickej bezpečnosti
 • Skúšky EMC (v spolupráci s COCV).


 • Výstup:
 • Protokol o skúške,
 • Certifikát (vydáva COCV).


 • Údaje o akreditácii:
 • Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
 • Číslo osvedčenia: S-047
 • Vydané: 3.12.2014
 • Koniec platnosti: 13.9.2018
 • Posledná aktualizácia: 8. 7. 2015  Doplňujúce informácie

  Osvedčenie o akreditácii


  Zoznam kontaktov

  Ing. Tomáš BEDNÁRIK
  Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení

  Ostatné súbory