Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Hasiace zariadenia a ich komponentyHasiace zariadenia a ich komponenty
  • skúšanie hadicových navijakov a nástenných hydrantov podľa noriem STN EN 671-1 a STN EN 671-2
  • skúšanie nadzemných a podzemných požiarnych hydrantov podľa noriem STN EN 14339 a STN EN 14384
  • skúšanie prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov podľa noriem STN EN 3-6, STN EN 3-7, STN EN 3-8 a STN EN 3-9
  • skúšanie tlakových požiarnych hadíc podľa noriem STN EN 14540 a STN EN 694


Výstup: protokol o skúške

Údaje o akreditácii:
  • Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
  • Číslo osvedčenia: S-047
  • Vydané: 3.12.2014
  • Koniec platnosti: 13.9.2018


Posledná aktualizácia: 23.02.2017

Prílohy

34-002_offer_of_services_fire_fighting_equipment.pdf offer of services fire fighting equipment.pdf [263,8 kB]


Doplňujúce informácie

Osvedčenie o akreditácii


Zoznam kontaktov

Ing. Marcel SVOBODA
Vedúci skúšobne technických zariadení budov a stavieb
Peter SUMMER
Skúšobný technik

Ostatné súbory