Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Poklopy a vtokové mrežeSkúšanie poklopov a vtokových mreží podľa normy STN EN 124. Skúšky odolnosti voči zaťaženiu v rozsahu do 500 kN.
Výstup:
 • Protokol o skúške.


 • Údaje o akreditácii:
 • Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
 • Číslo osvedčenia: S-047
 • Vydané: 3.12.2014
 • Koniec platnosti: 13.9.2018
 • Posledná aktualizácia: 20.1.2016

  Doplňujúce informácie

  Osvedčenie o akreditácii


  Zoznam kontaktov

  Ing. Marcel SVOBODA
  Vedúci skúšobne technických zariadení budov a stavieb
  Peter SUMMER
  Skúšobný technik

  Ostatné súbory