Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Vyvažovanie rotorov
 • Identifikácia stavu zostatkovej nevyváženosti rotora pomocou merania.
 • Vyváženie rotorov podľa požiadaviek zákazníka.

Technické údaje:
 • maximálna hmotnosť rotora 100 kg pri symetrickom uložení medzi stojanmi
 • maximálny priemer rotora 800 mm
 • minimálna vzdialenosť stredov uložení 85 mm
 • maximálna vzdialenosť stredov uložení 1390 mm
 • rozsah vyvažovacích otáčok 100 - 10 000 ot/min
 • minimálna dosiahnuteľná nevyváženosť 0,1 gmm/kg

Výstup:
 • Protokol

Údaje o akreditácii:
 • Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
 • Číslo osvedčenia: S-047
 • Vydané: 3.12.2014
 • Koniec platnosti: 13.9.2018


Posledná aktualizácia: 12.05.2017
Prílohy

152-001_materialove_skusky_vyrobkov_sk.pdf materialove skusky vyrobkov sk.pdf [1,81 MB]


Zoznam kontaktov

Ing. Tomáš BEDNÁRIK
Vedúci skúšobne TSÚ

Ostatné súbory