Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Vibračné skúšky
Skúšky vibrácií sa využívajú na overenie odolnosti, spoľahlivosti, trvanlivosti a kvality výrobkov voči:
 • sínusovým vibráciám,
 • náhodným širokopásmovým vibráciám,
 • rázom.

Aplikácia skúšok vibrácií:
 • skúšky odolnosti voči vonkajším vplyvom okolia;
 • únavové skúšky;
 • skúšky trvanlivosti;
 • seizmické skúšky;
 • transportné skúšky.

Typické kategórie skúšaných výrobkov:
 • automobilový priemysel,
 • spotrebná elektronika,
 • biela a čierna technika,
 • telekomunikácie,
 • letectvo.

Výhody skúšok vibrácií v skúšobni TSÚ:
 • úspora času a peňazí - meranie a upravovanie výrobkov počas fázy návrhu a vývoja znižuje náklady na dodatočné modifikácie hotových výrobkov,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti – umiestňovaním odskúšaných výrobkov na trh.

Výstup:
Protokol o skúške

Údaje o akreditácii:
 • Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
 • Číslo osvedčenia: S-047
 • Vydané: 3. 12. 2014
 • Koniec platnosti: 13. 9.2018
Zoznam kontaktov

Ing. Tomáš BEDNÁRIK
Vedúci skúšobne TSÚ
Ing. Martin JAMBOR
Skúšobný technik - technická akustika

Ostatné súbory