Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Zariadenia pre sklady kusového tovaruZariadenia pre sklady kusového tovaruSkúšky mechanických a elektrických vlastností zariadení pre sklady kusového tovaru.
Výstup:
 • Protokol


 • Údaje o akreditácii:
 • Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
 • Číslo osvedčenia: S-047
 • Vydané: 3.12.2014
 • Koniec platnosti: 13.9.2018
 • Posledná aktualizácia: 29.06.2017
  Doplňujúce informácie

  Osvedčenie o akreditácii


  Zoznam kontaktov

  Ing. Tomáš BEDNÁRIK
  Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
  Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
  Skúšobný technik

  Ostatné súbory