Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Posudzovanie zhodyPosudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výstup:
 • Certifikát o zhode.


 • Údaje o akreditácii:
 • Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
 • Číslo osvedčenia: S-047
 • Vydané: 3.12.2014
 • Koniec platnosti: 13.9.2018
 • Doplňujúce informácie

  Osvedčenie o akreditácii


  Zoznam kontaktov

  Ing. Marián SVETLÍK
  Vedúci skúšobne elektro a výherných prístrojov

  Súbory na stiahnutie - posudzovanie zhody VHP