Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov a vodomerov. Kalibrácia váh.


Metrologické laboratórium


AUTORIZÁCIA NA VÝKON OVEROVANIA URČENÝCH MERADIEL

Merače pretečeného množstva vody
Overovania značka: M17
Rozhodnutie o autorizácii: č. 2013/900/005004/02150 z 26.11.2013

Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory
Overovania značka: M47
Rozhodnutie o autorizácii: č. 2013/900/005127/02227 z 21. 10.2013

Momentové kľúče do 1000Nm
Overovacia značka: M65
Rozhodnutie o autorizácii: č. 2011/900/005931/02426 z 15. 12. 2011