Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


TlakKalibrácia meradiel tlaku
  • manometre
  • manovákuometre indikačné a číslicové s pružnými a citlivými prvkami
  • manometre pre zváraciu techniku
  • meracie prevodníky (snímače) tlaku
  • registračné tlakomery
  • indikačné a registračné diferenčné tlakomery
  • kontrolné manometre a vákuometre
  • tlakomery s vysielačmi - od triedy presnosti 0,1 %


Vykonávame servis deformačných tlakomerov.

Výstupom kalibrácie je kalibračný certifikát, ktorý vydáva akreditované pracovisko, a kalibračný štítok.

Údaje o akreditácii:
Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
Číslo osvedčenia: K-021
Vydané: 10.10.2014
Koniec platnosti: 10.10.2019


Prílohy

3-001_metrology.pdf metrology.pdf [1,07 MB]
3-002_metrologia_sk.pdf metrologia sk.pdf [1,13 MB]
3-003_rozhodnutie_o_akreditacii.pdf rozhodnutie o akreditacii.pdf [873,93 kB]
3-004_rozsah_akreditacie_metrologicke_laboratorium.pdf rozsah akreditacie metrologicke laboratorium.pdf [11,3 MB]
3-005_osvedcenie_o_akred_k_021.jpg osvedcenie o akred k 021.jpg [2,04 MB]
3-006_certificate_on_accreditation_k021.jpg certificate on accreditation k021.jpg [1,51 MB]


Doplňujúce informácie

Osvedčenie o akreditácii

NázovHodnota
Meradlá tlakuod -0,1 MPa do +350 MPa


Zoznam kontaktov

Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Martin CEPKO
Pracovník laboratória
Ing. Marek MACEJKA
Pracovník laboratória