Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


VlhkosťKalibrácia meradiel vlhkosti
  • meradlá relatívnej vlhkosti vzduchu (psychometrické, kapacitné, vlasové, blanové a elektrické prevodníky relatívnej vlhkosti),
  • hygrografy a záznamníky relatívnej vlhkosti,
  • snímače relatívnej vlhkosti,
  • záznamníky teploty a vlhkosti.


Údaje o akreditácii:
Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
Číslo osvedčenia: K-021
Vydané: 10.10.2014
Koniec platnosti: 10.10.2019

Posledná aktualizácia: 25.2.2015


Prílohy

114-001_kalibracia.pdf kalibracia.pdf [394,89 kB]
114-002_rozsah_akreditacie_metrologicke_laboratorium.pdf rozsah akreditacie metrologicke laboratorium.pdf [11,3 MB]
114-003_osvedcenie_o_akred_k_021.jpg osvedcenie o akred k 021.jpg [2,04 MB]
114-004_certificate_on_accreditation_k021.jpg certificate on accreditation k021.jpg [1,51 MB]


Doplňujúce informácie

Osvedčenie o akreditácii

NázovHodnota
Vlhkosť10%r.v. ÷ 95%r.v.
Teplota-40°C ÷ 180°C


Zoznam kontaktov

Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Peter HLÍSTA
Pracovník laboratória
Patrik PRÁZNOVSKÝ
Pracovník laboratória