Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Mechanické kmitanie (Vibrácie)Kalibrácia meradiel mechanického kmitania, ako sú vibromery, senzory (snímače), kalibrátory mechanického kmitania.
Kalibrácie meradiel sa vykonáva porovnávacou metódou, porovnaním s pracovným etalónom laboratória.

Výstupom kalibrácie je kalibračný certifikát, ktorý vydáva akreditované pracovisko, a kalibračný štítok.

Údaje o akreditácii:
Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
Číslo osvedčenia: K-021
Vydané: 10.10.2014
Koniec platnosti: 10.10.2019

Kalibráciu vykonáva akreditované metrologické laboratórium.
Posledná aktualizácia: 3. 7. 2015


Prílohy

6-001_metrology.pdf metrology.pdf [1,07 MB]
6-002_metrologia_sk.pdf metrologia sk.pdf [1,13 MB]
6-003_rozsah_akreditacie_metrologicke_laboratorium.pdf rozsah akreditacie metrologicke laboratorium.pdf [11,3 MB]
6-004_autorizacia_kl_stast.jpg autorizacia kl stast.jpg [2,45 MB]
6-005_osvedcenie_o_akred_k_021.jpg osvedcenie o akred k 021.jpg [2,04 MB]
6-006_certificate_on_accreditation_k021.jpg certificate on accreditation k021.jpg [1,51 MB]


Doplňujúce informácie

Osvedčenie o akreditácii


Zoznam kontaktov

Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Ing. Dušan LETKO
Skúšobný technik - technická akustika
Branislav MATÚŠ
Pracovník laboratória
Marek PAVLÍK
Pracovník laboratória