Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Akustický tlakOverovanie určených meradiel akustického tlaku pomocou pracovných etalónov laboratória.
  • zvukomery
  • pásmové filtre
  • meracie mikrofóny
  • akustické kalibrátory
  • osobné zvukové expozimetre

Výstupom je certifikát o overení a overovacia značka.

Akreditované metrologické laboratórium vykonáva aj kalibráciu meradiel akustického tlaku, výstupom je kalibračný certifikát.

Údaje o akreditácii:
Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
Číslo osvedčenia: K-021
Vydané: 10.10.2014
Koniec platnosti: 10.10.2019

Rozhodnutie o autorizácii
Číslo: 2013/900/005127/02227
Vydané: 21.10.2013
Koniec platnosti: 12.11.2018

Súvisiace dokumenty: Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2002 Z. z. v neskoršom znení.

Posledná aktualizácia: 3. 7. 2015


Prílohy

7-001_metrologia_sk.pdf metrologia sk.pdf [1,13 MB]
7-002_metrology.pdf metrology.pdf [1,07 MB]
7-003_rozsah_akreditacie_metrologicke_laboratorium.pdf rozsah akreditacie metrologicke laboratorium.pdf [11,3 MB]
7-004_osvedcenie_o_akred_k_021.jpg osvedcenie o akred k 021.jpg [2,04 MB]
7-005_autorizacia_stast_2018.jpg autorizacia stast 2018.jpg [367,84 kB]
7-006_certificate_on_accreditation_k021.jpg certificate on accreditation k021.jpg [1,51 MB]


Doplňujúce informácie

Osvedčenie o akreditácii


Zoznam kontaktov

Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Ing. Dušan LETKO
Skúšobný technik - technická akustika
Branislav MATÚŠ
Pracovník laboratória
Marek PAVLÍK
Pracovník laboratória