Program podujatí

Názov:
Prehliadky, kontroly, revízie elektrických zariadení strojov a technologických zariadení

Dátum konania:
06.04.2017 08:00-15:30

Popis podujatia:

Dátum konania seminára: 6. apríl 2017
Účastnícky poplatok: 35,- €

Tematické okruhy seminára:

  • Pohľad na stroj z hľadiska európskej a slovenskej legislatívy
  • Všeobecné bezpečnostné predpisy
  • Nedostatky zistené pri inšpekčnej činnosti
  • Postup pri revízii pracovného zariadenia stroja
  • Meranie pri revízii elektrických zariadení strojov
  • Meranie pri revízii elektrického prenosného náradia, spotrebičov a predlžovacích prívodov

Prednášajúci:
Ing. Vladimír Matúš - odborník v oblasti inšpekčnej činnosti,
Ing. Edmund Pantúček - súdny znalec v oblasti elektrotechniky a elektroniky,
Ing. Leoš Koupy - ILLKO, s.r.o., Blansko,
Ing. Igor Kuruc, CSc. - riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov TSÚ Piešťany, š.p.,
Ing. Peter Pagáč - vedúci inšpekčného orgánu, TSÚ Piešťany, š.p.


Prílohy

55-001_seminar_tsu_6.4.2017.pdf seminar tsu 6.4.2017.pdf [633,93 kB]
55-002_zavazna_prihlaska___seminar_tsu_6.4.2017.docx zavazna prihlaska seminar tsu 6.4.2017.docx [59,21 kB]

Zoznam kontaktov

Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu
Mgr. Katarína CÍBIKOVÁ
Vedúca obchodného oddelenia


zobrazuj rok:  2017 2016  všetko