Novinky z TSÚ

Odborný seminár - elektrické zariadenia strojov

Dňa 6. 4. 2017 sa v TSÚ Piešťany, š.p., uskutočnil odborný seminár Prehliadky, kontroly, revízie elektrických zariadení strojov a technologických zariadení.
Seminár bol určený pre revíznych technikov elektrických zariadení, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť. Priniesol témy týkajúce sa strojov z hľadiska európskej a slovenskej legislatívy, všeobecných bezpečnostných predpisov, ale aj praktické príklady nedostatkov zistených pri inšpekčnej činnosti na elektrických zariadeniach strojov. Ďalej sa účastníci mali možnosť dozvedieť informácie k postupu pri revízii pracovného zariadenia stroja, meraní pri revízii elektrických zariadení strojov a pri revízii elektrického prenosného náradia, spotrebičov a predlžovacích prívodov.

Prednášali Ing. Vladimír Matúš - odborník v oblasti inšpekčnej činnosti, Ing. Edmund Pantúček - súdny znalec v oblasti elektrotechniky a elektroniky, Ing. Leoš Koupy - ILLKO, s.r.o., Blansko, Ing. Igor Kuruc, CSc. - riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov TSÚ Piešťany, š.p., a Ing. Peter Pagáč - vedúci inšpekčného orgánu, TSÚ Piešťany, š.p.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ďalšie informácie k meracím zariadeniam
  • Spolupráca s BelGISS a BelGIM

    Zasadnutie pracovnej skupiny v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody
    Viac info >>>

  • Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

    Naši pracovníci v roku 2017 získali oprávnenie na výkon hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk od autorizovanej osoby.
    Viac info >>>