Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Ďalšie poskytované služby
 • Výkon kontroly na žiadosť prevádzkovateľa, štátneho dozoru, Ministerstva financií SR.

 • Poradenstvo pri vývoji softvérov, hier a konštrukcií prístrojov, zariadení a systémov pre hazardné hry.

 • Konzultácie a posudky pri technických problémoch vyskytujúcich sa pri prevádzkovaní hazardných hier.

 • Informačné skúšky elektrickej bezpečnosti a EMC pre hazardné a zábavné prístroje, zariadenia a systémy.


 • Údaje o akreditácii:
 • Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
 • Číslo osvedčenia: S-047
 • Vydané: 3.12.2014
 • Koniec platnosti: 13.9.2018
 • Doplňujúce informácie

  Osvedčenie o akreditácii


  Zoznam kontaktov

  Ing. Marián SVETLÍK
  Vedúci skúšobne elektro a výherných prístrojov