Povinné zverejňovanie

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je TSU Piešťany š.p., sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
Číslo
Dodávateľ
Sídlo
IČO
Popis plnenia
Hodnota plnenia (s DPH)
Dátum vyhotovenia
Schválil
1/310/EKO/2023
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Oprava kopírovacieho zariadenia
01.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
2/104/EKO/2023
Marián Ivanov - ROUZZ
Sv.Štefana 4318/16 Piešťany 92101
11753897
Aktualizačná odborná príprava pre revízneho technika VTZ ZZ
120,00 €
04.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
3/412/HS/2023
MAPROS, s.r.o.
Royova č. 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01
36339296
Servisná kontrola plynovodov, servisná údržba a odborná prehliadka RS
504,00 €
08.01.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
4/413/HS/2023
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom 013 01
14255791
Úradné meranie spotreby paliva na vozidle VW Tiguan PN 746EH
363,60 €
09.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
5/323/EKO/2023
LETECH, s.r.o.
Hurbanova 6409/21 Piešťany 92101
36271233
Výroba skúšobných prípravkov na cestovné adaptéry
613,20 €
10.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
6/122/EKO/2023
GUDEN GUDEN
Skalná 13 Piešťany 921 01
36350834
Oblátky GUDEN GUDEN
1 071,00 €
11.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
7/310/EKO/2023
COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezručova 2901 Rožnov pod Radhoštem 756 61
60776846
Náhradný diel DPS 150mm stonka
12.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
10/314/EKO/2023
FEAST s.r.o.
Rastislavova 415 Nitra 949 01
44197781
Jedlá soľ do soľnej komory
119,04 €
15.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
11/310/EKO/2023
Elso Philips Service, spol. s r.o., p. Michal Kotruch
Jilemnického 2/53 Trenčín 91101
31423388
Digitálny multimeter Elma BM789
196,80 €
15.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
8/412/HS/2023
PROFI KLÍMA, s.r.o.
Štefánikova 139 Piešťany 921 01
35 721 6
Periodická kontrola F plynov
66,00 €
15.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
9/413/HS/2023
LUCAS-Stav.s.r.o.
Školská 214/9 Sokolovce 92231
50095552
Oprava elektroinštalácie
1 289,40 €
15.01.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
12/314/EKO/2023
Ing. Ľudovít Nagy - RODEM
Hlavná 674 Zemné 941 22
33794898
Membrána na zariadenie na úpravu vody RODEM 6
71,40 €
18.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
13/317/EKO/2023
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9 Nitra 94911
50111990
Elektroinštalačný materiál do m.č. H59
277,61 €
19.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
14/412/EKO/2023
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
129,76 €
22.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
15/410/EKO/2023
Partex Ariane Slovakia s.r.o.
Cabajská 11/14 Nitra 949 01
3594612
Náhradné pásky Brother
275,90 €
23.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
16/102/EKO/2023
Ing. Sergej Solovjev
Saarinenova 1130/7 Praha 9 - Hloubětín 198 00
27650324
Zabezpečenie technickej pomoci v rámci posudzovania zhody výrobkov
24.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
17/323/EKO/2023
MK NÁDRŽE s.r.o.
Duklianska 1434 Bardejov 085 01
4793018
Prietokomer K24 AdBlue
133,33 €
26.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
18/310/EKO/2023
ČMI, s.r.o. Oblastní inspektorát Brno, oddělení nanometrologie a technické délky - Ing. Václav Duchoň
Okružní 772/31 Brno - Lesná 638 00
00177016
Kalibrácia sady koncových mierok do 100 mm
1 320,00 €
29.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
19/310/EKO/2023
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2292, p. Jitka Vokáčová
Ústecká 98 Zdiby 250 66
00025615
Kalibrácia meradiel pre zákazníka Elektrovod,a.s.
800,00 €
30.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
20/310/EKO/2023
ChiranaLab s.r.o., Kalibračné a skúšobné laboratorium
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
36331864
Kalibrácia meradiel pre zákazníka Elektrovod, a.s.
453,60 €
30.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
21/310/EKO/2023
MTS, spol. s.r.o.
Krivá 53 Krivá 027 55
36001368
Technická podpora pri kalibrácii uťahovačiek krútiaceho momentu
1 545,60 €
30.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
22/310/EKO/2023
MTS, spol. s.r.o.
Krivá 53 Krivá 027 55
36001368
Technická podpora pri kalibrácii uťahovačiek krútiaceho momentu
2 425,20 €
30.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
23/310/EKO/2023
COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezručova 2901 Rožnov pod Radhoštem 756 61
60776846
Wifi snímače teploty, relatívnej vlhkosti a atmosférického tlaku
728,40 €
30.01.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
24/413/HS/2023
AIR kompresory, s.r.o.
Horná 16 Banská Bystrica 974 01
46474021
Oprava systému stlačeného vzduchu
648,00 €
30.01.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
25/413/HS/2023
D&D Unimex Slovakia s.r.o., Dipl. Eco. Lilia Denevska
Trstínska cesta 9 Trnava 917 01
Oprava VZV Balcancar DV 1792
609,36 €
30.01.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
26/412/HS/2023
AIR kompresory, s.r.o.
Horná 16 Banská Bystrica 974 01
46474021
Filtre stlačeného vzduchu
480,00 €
01.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
27/413/HS/2023
AIR kompresory, s.r.o.
Horná 16 Banská Bystrica 974 01
46474021
Oprava / Údržba kompresoru
468,00 €
02.02.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
29/310/EKO/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Príruba a skrutka na snímač EMS70-50kN
180,00 €
06.02.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
30/314/EKO/2023
SLM, pracovisko Banská Bystrica
Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica 97401
37954521
Kalibrácia meradiel - váhy Mettler Toledo
411,60 €
07.02.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
31/314/EKO/2023
Paragon spol. s r.o.
Vajnorská 135 (Areál KSP) Bratislava 831 04
31330941
Oprava a doplnenie chladiva - klimatizačné zariadenie Climaveneta, typ: NECS-C/B 0612
324,72 €
08.02.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
32/413/HS/2023
Róbert Zajac- GAMA floors
Lazy 148/14 Drahovce 92241
50740881
Koberce a lišty
5 564,20 €
09.02.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
33/317/EKO/2023
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9 Nitra 94911
50111990
Elektromateriál
261,19 €
09.02.2023
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
28/310/EKO/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Meradlá - dotyk a odchýlkomer
12.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
34/310/EKO/2023
COMSIT Leopoldov, spol. s r.o., p. Peter Babulic ml.
Holubyho 35 Leopoldov 92041
36227331
4-hran oceľová gulička
13,40 €
14.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
35/412/HS/2023
PROFI KLÍMA, s.r.o.
Štefánikova 139 Piešťany 921 01
35 721 6
Oprava klimatizácie
774,00 €
15.02.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
36/864/EKO/2023
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do Canon i-sensys mf744cdw
416,40 €
19.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
37/314/EKO/2023
FOR Clean, a.s.
Vrbovská cesta 39 Piešťany 92101
36234923
Nerezové štítky
1 854,00 €
21.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
38/323/EKO/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Analógové meradlo krútiaceho momentu BTG60CN-S
948,00 €
22.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
39/310/EKO/2023
ČMI - Oblastní inspektorát Liberec, Odd. primární metrologie rovinného úhlu a délky
Slunečná 23 Liberec 460 01
00177016
Kalibrácia etalónu na meranie uhla
659,00 €
27.02.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
40/314/EKO/2023
ChiranaLab s.r.o., Kalibračné a skúšobné laboratorium
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
36331864
Kalibrácia anemometra Lambrecht L10
238,80 €
02.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
41/310/EKO/2023
HBP měřící technika s.r.o.
Technická 2896/2 Brno 16 616 69
28894260
Snímače dĺžky HBM
2 704,00 €
02.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
42/310/EKO/2023
BD Sensors, s.r.o., Ltd., Ing. Faltus
Hradišťská 817 Buchlovice 687 08
49968416
Kalibrácia snímačov tlaku na kalibrátore Beamex
801,60 €
02.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
43/122/EKO/2023
GUDEN GUDEN
Skalná 13 Piešťany 921 01
36350834
Oblátky GUDEN GUDEN
1 071,00 €
02.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
44/310/EKO/2023
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Tovar na opravu momentového kľúča
44,17 €
06.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
45/310/EKO/2023
SLM, n.o.
Geologická 1 Bratislava 82211
37954521
Kalibrácia meradla
216,00 €
06.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
46/317/HS/2023
TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o.
Československé armády 923/15 Poděbrady 290 01
26129507
Oprava generátora compact NX5 bspt-1300-16
6 192,00 €
08.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
47/310/HS/2023
Peter Jurčo DREVOTEC
Malinová 2659/39 Topoľčany 95501
43457771
Oprava interiérových dverí
568,68 €
12.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
48/317/EKO/2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, org. jednotka FEI STU - Skúšobné laboratórium svetelnotechnických zariadení (SL STZ)
Vazovova 5 Bratislava 81243
00397687
Vykonanie skúšok na zubárskom svietidle XENOS podľa EN ISO 9680 a EN 62471 v spektrálnom rozsahu 200nm až 800nm
840,00 €
13.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
49/314/EKO/2023
KALIBRA, spol s r.o.
Bottova 1272 Detva 96212
36618462
Kalibrácia laserového diaľkomera BOSCH DLE 50
90,00 €
13.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
50/310/EKO/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Mikrometer Mitutoyo do 25mm
220,80 €
14.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
51/310/EKO/2023
MARET systém s.r.o.
Podjavorinskej 1614/1 Nové Mesto nad Váhom 915 01
43876994
Meradlo REGMET P12P
42,96 €
15.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
52/412/EKO/2023
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT komponenty
2 346,06 €
21.03.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
53/412/HS/2023
LUCAS-Stav.s.r.o.
Školská 214/9 Sokolovce 92231
50095552
Prenájom plošiny
84,00 €
21.03.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
54/412/EKO/2023
Traco Computers s.r.o.
Kukučínova 3 Piešťany 92101
31421652
Parallels Desktop 17 for Mac
99,00 €
26.03.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
55/412/HS/2023
Würth, spol. s r.o.
Pribylinská 2 Bratislava 3 832 55
00684864
Naradie
374,71 €
26.03.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
56/310/INV/2023
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Sada keramických koncových mierok
8 340,00 €
28.03.2023
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
57/413/HS/2023
Neudoerfler Office Systems s.r.o.
Slávičie údolie 106 Bratislava 811 02
43772757
Logo TSU
1 459,20 €
29.03.2023
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ