Povinné zverejňovanie

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je TSU Piešťany š.p., sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
Číslo
Dodávateľ
Sídlo
IČO
Popis plnenia
Hodnota plnenia (s DPH)
Dátum vyhotovenia
Schválil
1/412/HS/2022
MAPROS, s.r.o.
Royova č. 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01
36339296
Servisná kontrola plynovodov, servisná údržba a odborná prehliadka RS
396,00 €
09.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
2/412/HS/2022
MAPROS, s.r.o.
Royova č. 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01
36339296
Kontrola rozvodov plynu, údržba a odborná prehliadka RS
294,00 €
09.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
3/104/EKO/2022
MIRRO s.r.o., Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Třebohostická 2283/2 Praha 10 100 00
64791068
Zabezpečenie technickej pomoci - inšpekčná prehliadka budovy
4 400,00 €
10.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
4/104/EKO/2022
MIRRO s.r.o., Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Třebohostická 2283/2 Praha 10 100 00
64791068
Zabezpečenie technickej pomoci - inšpekčná prehliadka budovy
4 400,00 €
10.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
5/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Akreditované skúšky s vypracovaním skúšobných protokolov
4 050,00 €
10.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
6/310/EKO/2022
ZTS Elektronika SKS, s.r.o.
Trenčianska 19 Nová Dubnica 01851
31598536
Kalibrácia meradla elektrostatického poľa EFM51
98,40 €
10.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
8/412/EKO/2022
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
129,76 €
11.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
10/122/EKO/2022
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do tlačiarne Canon a Brother
232,80 €
18.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
11/310/HS/2022
Elso Philips Service, spol. s r.o., p. Michal Kotruch
Jilemnického 2/53 Trenčín 91101
31423388
Oprava prístroja Metrel
228,00 €
18.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
12/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Posudzovanie zhody nízkovýkonových elektronických a elektrických zariadení podľa EN62311:2010
120,00 €
20.01.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
13/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Posudzovanie zhody nízkovýkonových elektronických a elektrických zariadení podľa EN62311:2010
120,00 €
20.01.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
14/412/INV/2022
RENOVA plastic s.r.o.
Teplická 2244/107 Piešťany 921 01
53137779
Výmena okien na 5. poschodí
177 834,00 €
23.01.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
15/101/HS/2022
Neudoerfler Office Systems s.r.o.
Slávičie údolie 106 Bratislava 811 02
43772757
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku
5 453,57 €
23.01.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
16/864/EKO/2022
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do Canon i-sensys mf744cdw
394,80 €
24.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
17/101/HS/2022
Neudoerfler Office Systems s.r.o.
Slávičie údolie 106 Bratislava 811 02
43772757
Zakúpenie pracovných stoličiek
1 039,54 €
27.01.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
18/412/EKO/2022
Ing. Andrej Oršin
Námestie Ludvika Svobodu 6826/12 Banská Bystrica 974 01
51255006
Znalecký posudok
120,00 €
30.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
19/310/EKO/2022
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Elektronické momentové kľúče Stahlwille
3 990,00 €
30.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
24/410/EKO/2022
Marián Ivanov - ROUZZ
Sv.Štefana 4318/16 Piešťany 92101
11753897
Aktualizačná odborná príprava elektrikárov podľa § 22, 23, 24 vyhlášky 508
480,00 €
30.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
20/413/HS/2022
LUCAS-Stav.s.r.o.
Školská 214/9 Sokolovce 92231
50095552
Odstránenie úniku vody - havária
31.01.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
21/314/HS/2022
ALYA, s.r.o.
Levočská cesta 4667/38A Poprad 05801
00617776
Výmena vážiaceho indikátora VT200
720,00 €
31.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
22/310/EKO/2022
COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezručova 2901 Rožnov pod Radhoštem 756 61
60776846
Termočlánky na opravu prístroja
84,00 €
31.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
23/310/EKO/2022
EMSYST spol. s r.o.
Súvoz 111 Trenčín 91101
34115749
Tenzometrické snímače s jednotkou
907,56 €
31.01.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
25/413/HS/2022
LUCAS-Stav.s.r.o.
Školská 214/9 Sokolovce 92231
50095552
Pristavenie a nájom vysokozdvižnej plošiny
31.01.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
26/412/EKO/2022
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia a komponenty
1 981,96 €
03.02.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
27/412/HS/2022
VAVROTHERM, s.r.o.
Štefánikova 1177/33 Piešťany 921 01
44547153
Oprava-únik vody v kotolni
467,88 €
03.02.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
28/310/EKO/2022
AG Náradie - AGRODEAL, s.r.o.
Vrbovská cesta 2471/8 Piešťany 921 01
18049401
Závitová tyč a matice
182,00 €
06.02.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
29/310/EKO/2022
GENERAL TECHNOLOGY, spol. s r.o., ing. Milan Bahno
Práce 17 Hurbanovo 947 01
36357090
Hliníkový držiak pre kalibráciu snímačov vibrácií
132,00 €
06.02.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
30/412/EKO/2022
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia a komponenty
2 382,37 €
08.02.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
32/864/EKO/2022
MERCONTROL EU s.r.o.
Sadová 3016/14 Stará Turá 91601
51193752
Adaptér, sonda, batérie
684,00 €
10.02.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
33/310/EKO/2022
K - TEST s.r.o.
Letná 40 Košice 042 60
31733671
USB rozhranie
138,00 €
10.02.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
34/410/EKO/2022
Ing. Gabriel Hudec - ESTRA
Kukučínova 4 Piešťany 921 01
35242451
Tlačivá - certifikáty
2 095,50 €
13.02.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
35/310/EKO/2022
Viliam Michálek WIKI
Školská 5 Piešťany 921 01
11756411
Plombovacie štítky M47/21
14.02.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
36/314/EKO/2022
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17 Bratislava 833 15
00 156 8
Kalibrácia a vystavenie kalibračného cerifikátu pre meradlo Anemometer testovent 4000
214,80 €
15.02.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
37/310/EKO/2022
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2292, p. Jitka Vokáčová
Ústecká 98 Zdiby 250 66
00025615
Kalibrácia meradiel pre zákazníka Elektrovod,a.s.
800,00 €
15.02.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
38/310/EKO/2022
ChiranaLab s.r.o., Kalibračné a skúšobné laboratorium
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
36331864
Kalibrácia meradiel pre zákazníka Elektrovod, a.s.
453,60 €
15.02.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
39/310/EKO/2022
Elso Philips Service, spol. s r.o., p. Michal Kotruch
Jilemnického 2/53 Trenčín 91101
31423388
Vysokonapäťová sonda Fluke 80K-6
310,00 €
16.02.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
40/122/EKO/2022
GUDEN GUDEN
Skalná 13 Piešťany 921 01
36350834
Oblátky GUDEN GUDEN
1 071,00 €
21.02.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
41/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Posúdenie zhody podľa EN 62311:2010 k úlohe č. 210500418
360,00 €
21.02.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
42/412/HS/2022
FireAlarm s.r.o., Adolf Kamen
Veľká Mača 172 Veľká Mača 925 32
47232013
Oprava rozvodov EPS
9 430,57 €
23.02.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
43/413/HS/2022
Vladimír Žiška
Žabokrecká 268/71 Partizánske 95804
44539151
Oprava havarijného stavu strechy na budove TSU v Pobedime
10 390,80 €
24.02.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
44/310/EKO/2022
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Posuvné meradlá Mitutoyo
742,08 €
02.03.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
45/410/EKO/2022
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do Canon ISensys X1238i
146,40 €
06.03.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
46/310/EKO/2022
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Kalibrácia uhlomera
18,00 €
08.03.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
47/310/HS/2022
Elso Philips Service, spol. s r.o., p. Michal Kotruch
Jilemnického 2/53 Trenčín 91101
31423388
Oprava osciloskopického kalibrátora zn. Fluke typ 9500B
2 925,60 €
08.03.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
48/412/HS/2022
ELEKTROČAS s.r.o.
Hlavná 48 Bernolákovo 90027
35841397
Hodiny
696,00 €
09.03.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
49/317/EKO/2022
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do HP Laser Jet 500 Color M551
210,00 €
09.03.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
50/317/EKO/2022
Alza. cz a.s.
Jateční 66a Praha 7 170 00
Náplne do 3D tlačiarne
86,40 €
09.03.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
51/314/EKO/2022
Meratex, s.r.o.meracia technika
Vozárova 5 Košice 040 17
43909213
Membránové filtre pre meracie zariadenie Tecora
106,80 €
10.03.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
52/412/EKO/2022
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia a komponenty
2 415,97 €
10.03.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
53/122/EKO/2022
GASTROZONE, spol. s r. o.
Nováčkova 401/53 Brno 614 00
29181747
Sklenené fľaše a malé servírovacie podnosy
84,92 €
16.03.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
54/310/EKO/2022
PPS Group, a.s.
Tajovského 7 Detva 96212
36011509
Kalibrácia vodováh
32,28 €
16.03.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
55/310/EKO/2022
ZTS Elektronika SKS, s.r.o.
Trenčianska 19 Nová Dubnica 01851
31598536
Meracie sondy model 850
435,46 €
20.03.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
56/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Posudzovanie zhody nízkovýkonových elektronických a elektrických zariadení podľa EN62311:2010
420,00 €
22.03.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
57/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Skúšky 2 typov georadarov
6 480,00 €
22.03.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
58/10/EKO/2022
FENIX Security, s.r.o.
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
46749896
Pravidelné školenie - Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
149,94 €
23.03.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
59/101/EKO/2022
Neudoerfler Office Systems s.r.o.
Slávičie údolie 106 Bratislava 811 02
43772757
Paravany na stoly
996,38 €
24.03.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
60/412/HS/2022
MOTÝĽ Slovakia s.r.o.
Komenského 29 Piešťany 921 01
36251445
Jarná deratizácia a dezinsekcia objektov TSÚ Piešťany, š.p.
696,00 €
29.03.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
61/412/HS/2022
Novobyt spol. s r.o.
Teplická 76 Piešťany 921 01
31106072
Výmena interiérových posuvných dverí + montáž
390,00 €
29.03.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
62/412/HS/2022
G-Tec Professional s.r.o.
Mýtna 36 Pezinok 90201
35868929
Nákup káblov
1 256,88 €
29.03.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
64/317/EKO/2022
ČMI - LABORATOŘE PRIMÁRNÍ METROLOGIE, PRAHA
V Botanice 1504/4 Praha 5 150 72
0017701
Kalibrácia snímačov HBM
3 935,00 €
03.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
65/310/EKO/2022
ČMI - Oblastní inspektorát Brno
Okružní 31/772 Brno 638 00
00177016
Kalibrácia dekády
549,00 €
03.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
66/310/EKO/2022
Richard Hrozek - ELEX
Selská 27 Brno 614 00
27702847
Oprava zosilňovača vibrácií BK 2706
284,40 €
03.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
67/310/EKO/2022
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Kalibrácia ramien momentu sily
720,00 €
03.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
68/310/EKO/2022
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Digitálny mikrometer Mitutoyo do 25mm
201,60 €
03.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
69/323/EKO/2022
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.
budova C, Vinohradská 2828/151 Žižkov - Praha 3 130 00
28218434
Elektronická záťaž a multimeter
63,48 €
05.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
70/310/EKO/2022
Partex Ariane Slovakia s.r.o.
Cabajská 11/14 Nitra 949 01
3594612
Náhradné pásky Brother
239,22 €
06.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
71/310/HS/2022
Meatest, s.r.o.
Železná 509/3 Brno 619 00
41601840
Oprava vysokoohmovej dekády M109R
213,00 €
06.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
72/412/EKO/2022
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
129,76 €
10.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
73/314/EKO/2022
LABIMEX CZ s.r.o.
Počernická 96 Praha 10 108 00
28187890
Kalibrácia meracieho zariadenia rádiometer CR20
632,00 €
11.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
74/316/EKO/2022
PRO AUDIO s.r.o.
Pod Juhom 7666 Trenčín 911 01
54492840
Kufor Panaro MAX505S
97,99 €
11.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
75/317/EKO/2022
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Tonery do tlačiarne Canon iRAc 257i
427,20 €
12.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
76/323/EKO/2022
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Tonery do tlačiarne Canon
2 260,80 €
13.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
80/413/HS/2022
LUCAS-Stav.s.r.o.
Školská 214/9 Sokolovce 92231
50095552
Prenájom plošiny
13.04.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
77/310/EKO/2022
GENERAL TECHNOLOGY, spol. s r.o., ing. Milan Bahno
Práce 17 Hurbanovo 947 01
36357090
Výroba prípravkov pre kalibrácie meradiel
866,40 €
18.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
78/310/EKO/2022
Berner s.r.o.
Jesenského 1 Detva 962 12
36647527
Momentový kľúč 60-300 Nm
179,98 €
19.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
79/317/INV/2022
TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o.
Československé armády 923/15 Poděbrady 290 01
26129507
Väzobné kliešte na elektrickú odolnosť s kalibráciou
6 660,00 €
19.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
81/316/EKO/2022
Alza. cz a.s.
Jateční 66a Praha 7 170 00
USB kľúč a dokovacia stanica
47,87 €
21.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
82/314/HS/2022
RHH s.r.o.
Famvulíkova 1135/10 Brno 182 00
28519027
Servis, údržba a kalibrácia skúšobného zariadenia Xenostest Q-Sun Xe3
2 593,20 €
24.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
83/310/EKO/2022
ČMI - Oblastní inspektorát Brno
Okružní 31/772 Brno 638 00
00177016
Kalibrácia závaží
890,00 €
25.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
84/312/EKO/2022
Spandex s.r.o.
Zátišie 10/A Bratislava 831 03
17330386
Samolepiace fólie pre ATP
482,41 €
26.04.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
85/310/EKO/2022
SLM, pracovisko Banská Bystrica
Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica 97401
37954521
Kalibrácia prístroja CA 6472,6474, Keithley 6485
553,20 €
08.05.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
86/412/EKO/2022
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia
5 122,52 €
10.05.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
87/310/EKO/2022
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Tovar na opravu momentových kľúčov
97,80 €
11.05.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
88/310/EKO/2022
Haberkorn s.r.o., Divízia - Strojné elementy
Generála Vlachého 305 Mokré Lazce 747 62
61947024
Spojky na hriadele
79,20 €
11.05.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
89/317/EKO/2022
Alza. cz a.s.
Jateční 66a Praha 7 170 00
Náplne do 3D tlačiarne
78,10 €
15.05.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
90/921/EKO/2022
CRESSTO s.r.o., Ing. Jiří Konvičný
Hasičská 2643 Rožnov pod Radhoštem 756 61
46578048
Meradlo tlaku s externými sondami
737,00 €
15.05.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
91/102/EKO/2022
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Toner do HP LJ CP 5225
158,40 €
16.05.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
92/100/EKO/2022
ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o.
Piešťanská 65 Nové Mesto nad Váhom 915 01
34131396
Reklamné tričká s logom TSÚ
420,38 €
22.05.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
93/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Vykonanie skúšok podľa noriem EN300113, EN62311
2 760,00 €
24.05.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
94/310/EKO/2022
MicroStep MIS spol. s r.o., p. Gordon Vitko
Vajnorská 158 Bratislava 831 04
35791489
Kalibrácia etalónového vlhkomera
327,60 €
24.05.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
95/122/EKO/2022
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Spotrebný materiál do kopírovacieho zariadenia CANON
132,00 €
25.05.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
96/310/EKO/2022
NARIMEX, spol. s r.o., pavol Kolembus, vedúci servisu
Jungmannova 6 Bratislava 851 01
00679976
Ramená na upevnenie račne
270,00 €
25.05.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
97/317/EKO/2022
Ing. Matúš Maťaš
- Borovce 207 922 09
53997247
Vykonanie odborných skúšok a vypracovanie skúšobných protokolov k úlohe č. 226300005
360,00 €
29.05.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
98/921/EKO/2022
Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
Kšírova 483/243 Brno 619 00
13672452
Zabezpečenie konzultácií manažmentu IO a Certicos
133,50 €
30.05.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
99/412/HS/2022
TENET - PRAKTIK, s.r.o., Tomáš Šerjenik
Sládkovičova 6334/36 Piešťany 92101
45586527
Elektromaterial
54 826,80 €
01.06.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
100/412/EKO/2022
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia
3 247,36 €
05.06.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
101/100/EKO/2022
OZ Neptún klub Piešťany, Ing. Milan Koščál
Kukoreliho 4 Piešťany 92101
50392182
Prenájom dračej lode pre športové vyžitie
390,00 €
05.06.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
102/412/EKO/2022
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
129,76 €
08.06.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
103/122/EKO/2022
GUDEN GUDEN
Skalná 13 Piešťany 921 01
36350834
Oblátky GUDEN GUDEN
1 071,00 €
12.06.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
104/310/EKO/2022
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Ploché uholníky s kalibráciou
102,00 €
12.06.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
105/310/EKO/2022
NATIS, s.r.o., Ing. Janáč
Seifertova 4313/10 Kroměríž 767 01
60743051
Momentový kľúč Tohnichi DB3N4-S
234,72 €
12.06.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
106/310/EKO/2022
Elso Philips Service, spol. s r.o., p. Michal Kotruch
Jilemnického 2/53 Trenčín 91101
31423388
Elektronická záťaž LD400
1 433,09 €
13.06.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
107/310/EKO/2022
Partex Ariane Slovakia s.r.o.
Cabajská 11/14 Nitra 949 01
3594612
Štítkovač Brother PT-D450VP a náhradné pásky
200,47 €
13.06.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
108/412/INV/2022
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
FV elektráreň
57 477,12 €
13.06.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
109/323/EKO/2022
PC BUSINESS, spol. s r.o.
Čečinová 31 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
36016772
Napájací kábel
5,60 €
15.06.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
110/323/EKO/2022
center.sk, s.r.o.
Vajanského 58 (budova Klimatechu) Piešťany 921 01
36719765
Kábel, redukcie, adaptéry
38,34 €
15.06.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
111/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Vykonanie posúdenia EMF pre alarmový systém k č.ú. 220500110
720,00 €
15.06.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
112/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Vykonanie rádiových skúšok a posúdenia EMF na rádiový modul k č.ú. 220500175
2 160,00 €
15.06.2022
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
113/413/HS/2022
OTOKÁR TIETZ
Gessayova 39 Bratislava-Petržalka 85103
40229858
Oprava strechy
5 691,48 €
19.06.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
114/323/HS/2022
Stanislav Michalka
Ostrov 378 Ostrov 92201
40753166
Okenné sieťky
191,64 €
19.06.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
115/412/EKO/2022
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia
2 557,92 €
20.06.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
116/412/HS/2022
PROFI KLÍMA, s.r.o.
Štefánikova 139 Piešťany 921 01
35 721 6
Oprava sušičky kompresora vzduchu
438,00 €
21.06.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
117/865/EKO/2022
Ivan Hatiar - EKOTRÓN
Fínska 2516/4 Martin - Priekopa 03608
34221158
Kalibrácia meracích prístrojov
600,00 €
21.06.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
127/312/EKO/2022
HOLAB spol. s r.o.
Otakara Ševčíka 22 Brno 636 00
63487497
Servis soľnej komory Votsch VCS 1000
630,00 €
21.06.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
118/310/EKO/2022
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Tovar na opravu momentového kľúča
17,50 €
27.06.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
119/310/EKO/2022
GENERAL TECHNOLOGY, spol. s r.o., ing. Milan Bahno
Práce 17 Hurbanovo 947 01
36357090
Hliníkové držiaky pre vibračné skúšky tlakomerov
594,00 €
27.06.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
120/317/EKO/2022
Micronix, s.r.o. Divízia Meracia technika, Ing. Marián Brláž
Jegorovova 14036/37 Banská Bystrica 974 01
31643761
Merače, multimeter
966,00 €
28.06.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
121/310/EKO/2022
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Obojstranné valčekové kalibre
540,00 €
03.07.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
122/310/EKO/2022
NARIMEX, spol. s r.o., pavol Kolembus, vedúci servisu
Jungmannova 6 Bratislava 851 01
00679976
Aretácia na momentový kľúč Gedore 1201514
24,00 €
03.07.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
123/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Vykonanie skúšok podľa noriem EN 300440, EN 62479 k č.ú. 220500203
2 160,00 €
03.07.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
124/412/HS/2022
MAPROS, s.r.o.
Royova č. 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01
36339296
Servisná údržba RS pre kotolňu
168,00 €
06.07.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
125/412/EKO/2022
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
Notebook a antivir licencie
3 965,95 €
06.07.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
126/312/EKO/2022
Paragon spol. s r.o.
Vajnorská 135 (Areál KSP) Bratislava 831 04
31330941
Panelové filtre do VZT jednotky
859,68 €
10.07.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
128/412/HS/2022
OBI Centrum, spol. s r.o.
Štrkopiesky 9 Hlohovec 920 01
36231312
Revízia komínov v TSÚ Piešťany, š.p.
336,00 €
17.07.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
129/412/HS/2022
Pavol Maráček - EMPIRIA
Priemyselná 12 Piešťany 92101
17672520
Ventily
551,70 €
19.07.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
130/310/EKO/2022
Partex Ariane Slovakia s.r.o.
Cabajská 11/14 Nitra 949 01
3594612
Náhradné pásky Brother
557,42 €
20.07.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
131/316/EKO/2022
VYBO Electric a.s.
Radlinského 18 Spišská Nová Ves 052 01
45537143
Frekvenčný menič
345,49 €
21.07.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
132/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Vykonanie skúšok podľa noriem EN 62311:2008 k úlohe č. 220500165
360,00 €
25.07.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
133/310/EKO/2022
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do tlačiarne Canon C255i
71,52 €
26.07.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
134/314/EKO/2022
Festo spol. s r.o.
Gavlovičova ul. 1 Bratislava 3 831 03
31680500
Proporciálny tlakový regulačný ventil
596,64 €
27.07.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
135/323/EKO/2022
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Spotrebný materiál do kopírovacieho zariadenia CANON
808,80 €
31.07.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
136/317/EKO/2022
FISTAR s.r.o.
Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice Brno 61900
11836547
Zinkované policové regály
285,50 €
01.08.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
137/317/EKO/2022
Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53 Praha 7 170 00
27082440
Rozbočovače a spojky na kábel
38,35 €
01.08.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
138/317/EKO/2022
Webium s.r.o.
Konopná 19 Levice 93405
47615681
Mono PA mixážny zosilňovač
102,60 €
01.08.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
139/412/INV/2022
G-Tec Professional s.r.o.
Mýtna 36 Pezinok 90201
35868929
Ozvučovacia technika
26 493,68 €
02.08.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
140/410/EKO/2022
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do Canon ISensys X1238i
84,00 €
10.08.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
141/310/EKO/2022
FaxCopy, a.s.
Winterova 8 Piešťany 921 01
35729040
Pečiatka Colop Printer samonamáčacia
32,49 €
11.08.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
142/412/EKO/2022
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
Notebook a IT komponenty
2 052,01 €
14.08.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
143/412/EKO/2022
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT komponenty
517,27 €
14.08.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
144/310/EKO/2022
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Tovar na opravu momentového kľúča
206,40 €
14.08.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
146/310/INV/2022
Elso Philips Service, spol. s r.o.
Jilemnického 2 Trenčín 91101
31423388
Infračervené kalibrátory
23 643,84 €
15.08.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
147/412/EKO/2022
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
129,76 €
17.08.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
148/865/EKO/2022
Jazyková škola SARJA - GASTRO MS, s.r.o., Mgr. Janka Súkeníková
Smreková 3502/33 Žilina 010 07
47791799
Výučba anglického jazyka
2 174,50 €
18.08.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
149/310/EKO/2022
Elso Philips Service, spol. s r.o., Ľubomír Duchovný
Jilemnického 2/53 Trenčín 91101
31423388
Digitálne teplomery
85,80 €
18.08.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
150/412/HS/2022
Róbert Zajac - GAMA floors
Lazy 148/14 Drahovce 922 41
50740881
Dodanie a montáž koberca na 5p.
23 994,24 €
21.08.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
151/100/EKO/2022
C&M Language Services - jazyková škola Piešťany
Winterova 6852/4B Piešťany 92101
10443494
Jazykové kurzy
05.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
152/314/INV/2022
LABORTECH, s.r.o.
Rolnická 1543/130a Opava 747 05
62360051
Modernizácia trhacieho zariadenia FP10-Labortech II
41 931,60 €
06.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
153/122/EKO/2022
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do tlačiarne Brother
148,80 €
07.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
154/413/HS/2022
CERNANOVA s.r.o.
Preseľany 504 Preseľany 956 12
50024540
Údržba a servis plynových kotlov a plynových horákov po vykurovacej sezóne
641,64 €
11.09.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
155/413/HS/2022
CERNANOVA s.r.o.
Preseľany 504 Preseľany 956 12
50024540
Revízia a servis OP PZ
168,00 €
11.09.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
156/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Vykonanie špecifických testov el. pevnosti podľa normy EN61010-031:2015
360,00 €
13.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
157/122/EKO/2022
Green Print s.r.o.
Oravická 617 Trstená 028 01
46587993
Tlač firemných tašiek s logom TSÚ
867,60 €
13.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
158/122/EKO/2022
MBM online, s.r.o., Branislav Jurčo
Vážska 1222/84 Moravany nad Váhom 922 21
43858457
Reklamné predmety
1 056,00 €
13.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
159/412/HS/2022
ASF FENIX SECURITY s. r. o., Ing. Keszler Tibor
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
36403181
Kontrola PHP, požiarnych vodovodov a tlaková skúška hadíc
289,44 €
18.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
160/310/INV/2022
SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH
Heidelberger Strasse Dresden 01189
Budič vibrácií a jeho zabudovanie do systému SPEKTRA
26 688,00 €
19.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
161/312/EKO/2022
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Toner do tlačiarne Canon C255i
35,76 €
19.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
162/317/EKO/2022
Rohde & Schwarz Hungária Szolgáltató Kft.
Madarász Viktor u. 47-49 Budapest H-1138
Areditovaná kalibrácia analyzátora
805,20 €
25.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
163/921/EKO/2022
Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
Kšírova 483/243 Brno 619 00
13672452
Odborná konzultácia pre vedenie IO
280,00 €
25.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
164/310/EKO/2022
Elso Philips Service, spol. s r.o., p. Michal Kotruch
Jilemnického 2/53 Trenčín 91101
31423388
Ultratenké teplomery a teplomery do chladničky
96,78 €
27.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
165/310/EKO/2022
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Sada lanko+ štvorhran tvrdokov
178,80 €
27.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
166/310/EKO/2022
MAPO SERVICE s.r.o.
Štefánikova 1462/8 Piešťany 92101
46673148
Redukcie Holex
291,88 €
27.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
167/310/INV/2022
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Snímač krútiaceho momentu do 10 000 Nm
16 002,00 €
27.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
168/410/EKO/2022
FENIX Security, s.r.o.
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
46749896
Školenie - Obsluha motorového vozíka-aktualizačná a opakovaná
120,00 €
27.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
169/122/EKO/2022
GUDEN GUDEN
Skalná 13 Piešťany 921 01
36350834
Oblátky GUDEN GUDEN
1 071,00 €
28.09.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
170/122/EKO/2022
Agentúra PRO-STAFF, s.r.o.
J. Matušku 2/2303 Spišská Nová Ves 05201
36724068
Prenájom techniky a ozvučenia pre interné školenie zamestnancov
552,00 €
02.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
171/122/EKO/2022
Dimix s.r.o.
Sušilova 36/10 Vyškov 68201
27729672
Darčekové krabičky Pentel pre zákazníkov
1 761,84 €
04.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
172/410/EKO/2022
TAX PARTNERS Consulting s.r.o., Ing. Petr Mikulica
Nálepkova 50/129 Brno 637 00
28261658
Služby daňového poradcu a konzultanta
06.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
173/103/EKO/2022
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Šoltésovej 7325/14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
37801112
Online školenie - Neistoty merania
270,00 €
06.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
174/413/INV/2022
KLIMATECH s.r.o.
Vajanského 58 Piešťany 92101
31419101
Klimatizácie Mitsubishi Electric - výmena 5. posch.
11 881,20 €
09.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
175/412/INV/2022
KLIMATECH s.r.o.
Vajanského 58 Piešťany 92101
31419101
Upgrade klimatizačného systému
12 374,76 €
09.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
176/310/EKO/2022
Richard Hrozek - ELEX
Selská 27 Brno 614 00
27702847
Prevodník GPIB-USB-HS
340,00 €
09.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
177/317/EKO/2022
ČMI - LABORATOŘE PRIMÁRNÍ METROLOGIE, PRAHA
V Botanice 1504/4 Praha 5 150 72
0017701
Kalibrácia snímača sily do 20kN
924,00 €
09.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
178/310/INV/2022
Kalibrátory, s.r.o.
Nové sady 988/2 Brno 602 00
06515592
Referenčný zrkadlový rosnobodový vlhkomer MBW 473-SH2
17 270,00 €
09.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
179/103/EKO/2022
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Šoltésovej 7325/14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
37801112
Online školenie - Manažment rizík
180,00 €
09.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
180/122/EKO/2022
MBM online, s.r.o., Branislav Jurčo
Vážska 1222/84 Moravany nad Váhom 922 21
43858457
Reklamné predmety
858,00 €
09.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
181/310/EKO/2022
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Tovar na opravu momentového kľúča
27,13 €
10.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
182/412/HS/2022
Motýľ s. r. o.
Komenského 29 Piešťany 92101
54176051
Jesenná deratizácia a dezinsekcia objektov TSÚ Piešťany, š.p.
696,00 €
10.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
183/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Objednávame si u Vás vykonanie posúdenia EMF pre lelektronický zámok
360,00 €
13.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
184/317/EKO/2022
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20 Banská Bystrica 974 05
37954156
Objednávame si u Vás vykonanie posúdenia EMF pre indikátor poruchy na vysokonapäťovom vedení
360,00 €
13.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
185/310/EKO/2022
Data Elektronik, spol. s r.o.
Jugoslávská 113 Brno 61300
60707186
Ručný merací prístroj vlhkosti a teploty Rotronic HP23-A
1 290,00 €
16.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
186/317/EKO/2022
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do tlačiarne iRAc 257i
105,60 €
17.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
187/122/EKO/2022
ČMI - Oblastní inspektorát Brno
Okružní 31/772 Brno 638 00
00177016
Kalibrácia prístrojov
11 689,00 €
18.10.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
188/921/EKO/2022
Optima consulting, s. r. o., Drevenice Terchová resort
Juraja Závodského 453/49 Žilina 01004
36672424
Priestorové a organizačné zabezpečenie školenia
24.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
189/122/EKO/2022
MAGIC PRODUCTION s.r.o.
Starhradská 10 Bratislava 851 05
35868732
Interné školenie zamestnancov
366,00 €
24.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
190/314/EKO/2022
Meratex, s.r.o.meracia technika
Vozárova 5 Košice 040 17
43909213
Centrálna jednotka RYM02M1
678,00 €
24.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
191/312/EKO/2022
Spandex s.r.o.
Zátišie 10/A Bratislava 831 03
17330386
Samolepiace fólie pre ATP
489,93 €
25.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
192/410/EKO/2022
Marián Ivanov - ROUZZ
Sv.Štefana 4318/16 Piešťany 92101
11753897
Aktualizačná odborná príprava pre revíznych technikov VTZ ZZ
420,00 €
25.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
193/100/INV/2022
ARAVER, a.s., prevádzka Nitra
Topoľčianska 2/A Nitra 94901
00679291
Osobný automobil VW Tiguan Allspace
53 520,00 €
26.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
194/412/HS/2022
Novobyt spol. s r.o.
Teplická 76 Piešťany 921 01
31106072
Dodávku a montáž kancelárskeho nábytku v odd 323
2 865,00 €
30.10.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
195/122/EKO/2022
Patrik Radošovský - REKLAMIX
Obchodná 13 Piešťany 921 01
41948106
Výroba samolepiek pre OPO
72,00 €
03.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
196/310/EKO/2022
ČMI, s.r.o., Ing. Bendová
Okružní 772/31 Brno-sever 638 00
00177016
Kalibrácia tvrdomera
313,20 €
03.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
197/310/EKO/2022
DT Business Group s. r. o.
Bodrocká 6 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
47177781
Meracie šnúry
30,24 €
03.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
198/310/EKO/2022
Kalibrátory, s.r.o.
Nové sady 988/2 Brno 602 00
06515592
Pripojovacia hadica ku kalibrátoru Beamex MC
258,00 €
03.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
200/310/EKO/2022
ČMI, 1000 Oblastní inspektorát Praha,
Radiová 3 Praha 10 Hostivař 102 00
00177016
Kalibrácia kalibrátora osciloskopov Fluke
1 166,00 €
03.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
201/310/EKO/2022
EMSYST spol. s r.o.
Súvoz 111 Trenčín 91101
34115749
Tenzometrický sníma + protikus
341,04 €
03.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
202/310/EKO/2022
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Tovar na opravu momentového kľúča
4,20 €
03.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
203/412/EKO/2022
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT komponenty
3 604,39 €
06.11.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
204/321/HS/2022
NORSONIC Slovensko s.r.o.
Letisko M.R.Štefánika 63 Bratislava 21 820 01
31372121
Oprava predzosilňovačov Norsonic N1203
5 736,00 €
06.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
205/122/EKO/2022
CreoCom s.r.o., reklamná agentúra, Mgr. Lucia Pavlisová
Nitrianska 5 Trnava 91701
36691836
Výroba metrov a USB kľúčov s logom TSÚ
1 438,80 €
06.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
206/310/EKO/2022
ZTS Elektronika SKS, s.r.o.
Trenčianska 19 Nová Dubnica 01851
31598536
Kalibrácia meracích sond typ Warmbier
84,00 €
06.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
199/412/EKO/2022
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
129,76 €
07.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
207/323/HS/2022
Róbert Zajac - GAMA floors
Lazy 148/14 Drahovce 922 41
50740881
Dodanie a montáž koberca m.č. 140 a 140A
1 949,39 €
08.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
208/412/HS/2022
Stanislav Michalka
Ostrov 378 Ostrov 92201
40753166
Oprava interiérových roletiek
169,20 €
09.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
209/310/EKO/2022
AD-Chémia, s.r.o.
174 Buková 91910
36260258
Kalibrácia leskomerov Micro-TRI-gloss
1 392,00 €
13.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
210/413/INV/2022
TOMABAU s.r.o.
246 Trebatice 92210
52439747
Rekonštrukcia priestorov pre skúšky krytia IP
18 293,24 €
13.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
211/100/EKO/2022
Commander Services, s.r.o.
Žitná 23 Bratislava 831 06
51183455
GPS zariadenie pre služobné vozidlo PN 426DV
299,16 €
21.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
212/412/EKO/2022
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Spotrebný materiál do zariadení Canon
1 047,60 €
22.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
213/323/EKO/2022
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Toner HPCE505XC Black
148,80 €
22.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
214/310/EKO/2022
Kovorytectvo - Tibor Jedinák
Na Podstráni 1282 Kysucké Nové Mesto 024 01
14238021
Vložky do plombovacích klieští
44,00 €
23.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
215/412/HS/2022
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Bratislavská 11/a Piešťany 921 01
36228389
Monitor LG 6ks
11 412,00 €
23.11.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
216/310/EKO/2022
Elso Philips Service, spol. s r.o., Ľubomír Duchovný
Jilemnického 2/53 Trenčín 91101
31423388
Digitálny teplomer
16,01 €
23.11.2022
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
217/412/EKO/2022
Martin Kabát GSM
Záhradná 2026/6 Piešťany 921 01
37471791
IT komponenty
4 022,18 €
27.11.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
218/323/HS/2022
LUCAS-Stav.s.r.o.
Školská 214/9 Sokolovce 92231
50095552
Stavebne prace kancelaria 140
447,71 €
29.11.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
219/413/HS/2022
kdebyčobyakoby, s. r. o.
Na križovatkách 27A/F Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
53125126
Opravu plôch
3 000,00 €
29.11.2022
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ