Povinné zverejňovanie

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je TSU Piešťany š.p., sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
Číslo
Dodávateľ
Sídlo
IČO
Popis plnenia
Hodnota plnenia (s DPH)
Dátum vyhotovenia
Schválil
1/310/EKO/2018
SLM, pracovisko Bratislava
Geologická 1 Bratislava 82211
37954521
Stopky číslicové Lumir
54,00 €
05.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
2/413/HS/2018
Ing. Jozef Dedík - oprava čerpadiel
Želovany 1072 Čachtice 916 21
40271811
Oprava čerpadla
08.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
3/413/EKO/2018
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
117,94 €
08.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
4/413/HS/2018
MAPROS, s.r.o.
Royova č. 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01
36339296
Kontrola rozvodov plynu, údržba a odborná prehliadka RS
421,20 €
08.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
5/413/HS/2018
OBI Centrum, spol. s r.o.
Štrkopiesky 9 Hlohovec 920 01
36231312
Revízia komínov v TSÚ Piešťany, š.p.
211,80 €
08.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
6/122/EKO/2018
FaxCopy, a.s.
Winterova 8 Piešťany 921 01
35729040
Pečiatky
72,70 €
09.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
7/312/EKO/2018
LABEKO s.r.o.
Krajinská 2929 Piešťany 92101
36239313
Dusičňan horečnatý
38,00 €
11.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
8/413/EKO/2018
Maus Electronics, s.r.o.
K Nemocnici 103 Tehovec 251 62
24775444
Súčiastky do zváracieho zdroja
48,68 €
11.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
10/316/EKO/2018
Farlesk, spol. sr.o.
Mierová 228 Bratislava 82105
31337538
Syntetická náterová farba, riedidlo
169,35 €
12.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
9/102/EKO/2018
Technciká inšpekcia, a.s. ústredie, Ing. Pribula Peter, stredný inšpektor TZ a PZ
Trnavská cesta 56 Bratislava 82101
36653004
Posúdenie výrobku spôsobilosti pracovníkov (zváračov) z hľadiska jeho použitia vo výbušnom prostredí
5 370,00 €
12.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
11/122/EKO/2018
FaxCopy, a.s.
Winterova 8 Piešťany 921 01
35729040
Pečiatka
62,70 €
15.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
12/103/EKO/2018
Partex Ariane Slovakia s.r.o.
Cabajská 11/14 Nitra 949 01
3594612
Náhradné pásky do štítkovača Brother
96,24 €
15.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
13/312/EKO/2018
Podjavorinské výrobné družstvo
Husitská cesta 247/4 Stará Turá 916 01
00167878
Výroba kovových šítkov
522,00 €
15.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
14/310/INV/2018
Elso Philips Service, spol. s r.o.
Jilemnického 2 Trenčín 91101
31423388
Digitálny multimeter FLUKE
63 168,60 €
15.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
15/100/EKO/2018
Ing. Milan Kolárik - MK Service
M.Bela 38 Piešťany 92101
40199398
Opakovacie školenie elektrotechnik paragraf 22 a 23
130,00 €
15.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
16/122/EKO/2018
CORETA, a.s.
S.Sakalovej 1428 Bytča 01401
43884644
Tlač foldra
282,60 €
16.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
17/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
NTB
2 901,53 €
17.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
18/122/EKO/2018
Novobyt spol. s r.o.
Teplická 76 Piešťany 921 01
31106072
Kancelársky nábytok - m.č. 417
780,27 €
18.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
19/122/EKO/2018
Exe spol. s.r.o.
Na Hrebienku č. 5 Bratislava 811 02
17321450
MS Office Standart 2016
713,64 €
18.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
20/122/EKO/2018
FaxCopy, a.s.
Winterova 8 Piešťany 921 01
35729040
Pečiatky
87,10 €
18.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
21/314/EKO/2018
Areko, s.r.o.
Tomanova 35 Bratislava 831 07
31377530
Snímače teploty + akreditovaná kalirácia
419,04 €
22.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
22/100/EKO/2018
KOVOSP
Fatranská 32/19, P.O.BOX 94 Žilina 01008
333640,2
Základný kurz revízneho technika - tlakové nádoby
1 056,00 €
23.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
23/316/EKO/2018
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Kalibrácia meradla digitálny uhlomer
20,00 €
24.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
24/312/EKO/2018
Internetobvý obchod ecomed -storck
Dangerous goods maritime - inland
Materiál na výkon skúšok
250,00 €
25.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
25/100/EKO/2018
Ing. Milan Kolárik - MK Service
M.Bela 38 Piešťany 92101
40199398
Rozšírenie osvedčenia na výkon revízií, aktualizačná odborná príprava
265,00 €
25.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
26/316/INV/2018
A.H. Systems, inc.
9710 Cozycroft Ave. Chatsworth 91311
Predzosilovač s príslušenstvom
26.01.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
27/104/EKO/2018
CORETA, a.s.
S.Sakalovej 1428 Bytča 01401
43884644
Okrúhle nálepky na rok 2018
216,00 €
29.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
28/323/EKO/2018
Skúšobňa FEI STU, doc. Ing. Karol Kováč, PhD., vedúci skúšob. lab. elektromagnetickej komtability
Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
Vykonanie merania EMC na výrobku: Výherný prístroj, Terminál
324,00 €
29.01.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
29/312/EKO/2018
MESSER Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9 Bratislava 81944
685852
Základný skúšobný pyln Metán
558,00 €
02.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
30/310/EKO/2018
Jozef Krajčí SLOV-TRADE
Veľká Čierna 46 Rajec 015 01
41757491
Tesniace krúžky na vodomery
180,00 €
05.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
31/312/EKO/2018
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17 Bratislava 833 15
00 156 8
Kalibrácia meradla
166,80 €
06.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
32/413/HS/2018
MOVA - Boris Morvay
Štefana Fidlíka 20 Trnava 91701
33207241
Výmena poškodenej vstupnej brány v átriu
6 348,00 €
07.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
33/314/EKO/2018
Meratex, s.r.o.
Popradská 68 Košice 040 11
43909213
Filtre Munktell - MGG
106,32 €
09.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
34/413/EKO/2018
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
117,94 €
13.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
35/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia
616,66 €
13.02.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
36/102/EKO/2018
Pc micro - reklamné predmety
Staré záhrady 31 Bratislava 821 05
32830254
Reklamné USB kľúče
1 287,60 €
14.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
37/310/EKO/2018
Meatest, s.r.o.
Železná 509/3 Brno, Česká republika 619 00
41601840
Programové vybavenie Karta meradla
500,00 €
15.02.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
38/100/EKO/2018
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.,
Kálov 356 Žilina 01001
36391000
Stravné lístky
2 280,00 €
19.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
39/412/EKO/2018
APM Technik s.r.o.
Alžbetínska 1243 Miloslavov 90042
50517872
Servis interaktívnych tabúl
198,96 €
19.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
41/102/EKO/2018
Ivan Hatiar-EKOtrón
Jaseňová 3215/3 Žilina 01007
34221158
Kalibrácia meradla, analyzátor, detektor, indkátor úniku plynu
120,00 €
19.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
40/310/EKO/2018
PPS Group, a.s.
Tajovského 7 Detva 96212
36011509
Kalibrácia nastavovacieho krúžku
86,40 €
21.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
42/413/EKO/2018
Tempo Kondela, s.r.o.
Vojtaššákova 893 Tvrdošín 027 44
36409154
Kuchynské skrinky
430,08 €
21.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
43/310/EKO/2018
MARET systém s.r.o.
Podjavorinskej 1614/1 Nové Mesto nad Váhom 915 01
43876994
Snímače teploty a termočlánok
237,36 €
21.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
44/122/EKO/2018
Zuzana Příkazská, Dimix s.r.o.
Sušilova 36/10 Vyškov 68201
27729672
Reklamné sady pier
340,83 €
21.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
45/413/HS/2018
Stanislav Michalka
Ostrov 378 Ostrov 92201
40753166
Dodanie a montáž žalúzií - nahradenie starých poškodených žalúzií - m.č. 128, 210, 308a, 505
864,32 €
22.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
46/122/EKO/2018
Green Print s.r.o., Mgr. Lucia Drndášová
Hlisno 810 Tvrdošín 02744
46587993
Reklamné laminované papierové tašky
246,00 €
23.02.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
47/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia
512,06 €
26.02.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
48/310/EKO/2018
BD Sensors, s.r.o.
Hradišťská 817 Buchlovice 687 08
49968416
Kalibrácia meradla piestový tlakomer, multifunkčný kalibrátor
1 248,00 €
27.02.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
49/102/EKO/2018
ITC Institut Pro testování a certifikaci, a.s.
Třída Tomáše Bati 299 Louky Zlín 76302
47910381
Registrácia na stránke Zákony a normy
99,00 €
05.03.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
50/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia
218,46 €
14.03.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
51/312/EKO/2018
Spandex s.r.o.
Zátišie 10/A Bratislava 831 03
17330386
Samolepiace fólie
320,00 €
15.03.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
52/310/EKO/2018
GENERAL TECHNOLOGY, spol. s r.o.
Práce 17 Hurbanovo 947 01
36357090
Prípravky do laboratória krútiaceho momentu
724,80 €
15.03.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
53/100/EKO/2018
KOVOSP
Fatranská 32/19, P.O.BOX 94 Žilina 01008
333640,2
Základný kurz revízneho technika plynových zariadení
660,00 €
16.03.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
54/104/EKO/2018
DEJVI. s r.o.
K cintorínu 668 Žilina 01004
44733194
Farebná tlačiareň
820,00 €
19.03.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
55/410/EKO/2018
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A Žilina 01001
31592503
Školenie zmeny v Zákonníku práce
192,00 €
19.03.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
56/410/EKO/2018
Centrum účtovníkov Slovenska, vzdelávacia organizácia
Komenského 18/B 14419 Banská Bystrica 97401
Školenie ochrana osobných údajov pre 3 osoby
207,00 €
19.03.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
57/413/EKO/2018
ESTRA Ing. Gabriel Hudec
Kukučínova 4 Piešťany 92101
35242451
Certifikát "zelený" s viastupňový vodoznakom
1 879,20 €
19.03.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
58/310/INV/2018
D-Ex Instruments, s. r. o.
Pražská 11 Bratislava 811 04
44 227 8
Olejový piestový tlakomer Fluke Calibration, typ P3125
12 072,00 €
19.03.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
59/312/EKO/2018
Podjavorinské výrobné družstvo
Husitská cesta 247/4 Stará Turá 916 01
00167878
Výroba kovových štítkov
574,80 €
20.03.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
60/310/EKO/2018
Jozef Krajčí SLOV-TRADE
Veľká Čierna 46 Rajec 015 01
41757491
Tesniace krúžky na vodomery
180,00 €
22.03.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
61/413/HS/2018
VAVROTHERM, s.r.o.
Štefánikova 1177/33 Piešťany 921 01
44547153
Oprava kotla Viadrus G 700
1 725,24 €
27.03.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
62/413/HS/2018
Dušan Galandák
Pod Párovcami 1255/135 Piešťany 92101
48053848
Servis WC zn. Geberit
27.03.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
63/323/EKO/2018
Skúšobňa FEI STU, doc. Ing. Karol Kováč, PhD., vedúci skúšob. lab. elektromagnetickej komtability
Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
Vykonanie merania EMC na výrobku Gaming machine
270,00 €
28.03.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
64/310/EKO/2018
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Koncové mierky na kalibráciu TESA modulu
1 648,80 €
03.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
65/310/EKO/2018
COMPONENTS s.r.o.
Lipová 24 Viničné 90023
36736163
Kĺbové oká a ručné kolieska
2 012,74 €
03.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
66/312/EKO/2018
COCH Refrigeration Engineering Centre - Centralny Osrodek Chlodnictwa "COCH", Dorota Niedojadlo
Juliusza Lea 116 Krakow 30-133a
Performing tests TU V6 Cooling XL
5 000,00 €
03.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
67/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia
730,20 €
03.04.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
68/413/EKO/2018
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
35817887
Vodomer S420S DN 40
113,37 €
05.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
69/102/EKO/2018
Technické laboratoře OPAVA, akciová společnosť, pobočka Brno, Ing. Jaroslav Šrámek
Okružní 834/29a, Brno 63800
Technická pomoc
394,00 €
06.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
70/104/EKO/2018
Technické laboratoře OPAVA, akciová společnosť, pobočka Brno, Ing. Jaroslav Šrámek
Okružní 834/29a, Brno 63800
Zabezpečenie služieb-lektorov a ich prezentácií na vzdelávaní inšpektorov
3 713,00 €
13.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
71/413/HS/2018
MOTÝĽ Slovakia s.r.o.
Komenského 29 Piešťany 921 01
36251445
Jarná deratizácia a dezinsekcia objektov TSÚ Piešťany, š.p.
696,00 €
13.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
72/100/EKO/2018
Pivnica Radošina, s.r.o.
Bratislavská 45 Trnava 917 01
36263893
Občerstvenie, ubytovanie a prenájom priestorov
2 000,00 €
17.04.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
73/100/EKO/2018
Autodoprava Piešťany - Ivan Románek
J.Kupeckého 51 Piešťany 92101
32842562
Preprava osôb Piešťany - Radošina a späť
200,00 €
17.04.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
74/413/EKO/2018
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
117,94 €
17.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
75/102/EKO/2018
National Pen, p. Boris Figeczký
P.O.Box 0013 Bratislava 800 90
Perá, spracovanie loga
432,28 €
18.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
76/414/EKO/2018
ASF FENIX SECURITY s. r. o., Ing. Keszler Tibor
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
36403181
Pravidelné opakovacie preškolenia
105,00 €
19.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
79/317/EKO/2018
EMC PRODUCT SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o. Dipl. Ing. Samuel Kováč
Divina 595 Divina 013 31
31596193
Meranie útlmu tienenia faradyovej klietky
696,00 €
23.04.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
80/310/EKO/2018
Partex Ariane Slovakia s.r.o.
Cabajská 11/14 Nitra 949 01
3594612
Náhradné pásky do štítkovača Brother
165,84 €
24.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
81/100/EKO/2018
JUDr. Adriana Ručkayová
Inovecká 8 Nové Mesto nad Váhom 91501
42140951
Konzultácie a služby č. 224010
1 650,00 €
24.04.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
82/100/EKO/2018
JUDr. Adriana Ručkayová
Inovecká 8 Nové Mesto nad Váhom 91501
42140951
Konzultácie spojené s výkonom konzultácií a služieb pre predĺženie platnosti ochranných známok
1 650,00 €
24.04.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
83/100/EKO/2018
JUDr. Adriana Ručkayová
Inovecká 8 Nové Mesto nad Váhom 91501
42140951
Konzultácie spojené s výkonom konzultácií a služieb
1 650,00 €
24.04.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
84/100/EKO/2018
JUDr. Adriana Ručkayová
Inovecká 8 Nové Mesto nad Váhom 91501
42140951
Práce a konzultácie spojené s výkonom konzultácií a služieb
555,00 €
24.04.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
77/316/INV/2018
TMC GmbH
Karl-Sollich-Str. 3-5 Loddin D-17459
Sada meracích polovlnových dipólových antén
3 019,05 €
26.04.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
85/314/EKO/2018
Žilinská Univerzita - Katedra energetickej techniky, Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Univerzitná 1 Žilina 01026
00397563
Vykonanie skúšok kúpeľňových radiátorov
1 600,00 €
26.04.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
86/122/EKO/2018
Dimix s.r.o.
Sušilova 36/10 Vyškov 68201
27729672
Výroba reklamných gélových pier TSU a náplne do týchto pier
394,45 €
26.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
87/122/EKO/2018
2U spol. s.r.o.
Trnavská cesta 84 Bratislava 82102
17315786
Firemná zástava, stolové zástavy
218,73 €
26.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
88/310/EKO/2018
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Nákup tonerov do HP 3600
648,00 €
26.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
89/413/EKO/2018
ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o.
Piešťanská 65 Nové Mesto nad Váhom 915 01
34131396
Reklamné tričká s logom TSÚ
572,52 €
27.04.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
90/310/EKO/2018
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Náhradný diel pre opravu momentového kľúča
15,60 €
30.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
91/310/EKO/2018
MAPO SERVICE s.r.o.
Štefánikova 1462/8 Piešťany 92101
46673148
Číselníkový odchýľkomer Holex, náhradné dotky
179,48 €
30.04.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
78/310/EKO/2018
MAPO SERVICE s.r.o.
Štefánikova 1462/8 Piešťany 92101
46673148
Nástrčné adaptéry pre navarenie
100,00 €
03.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
92/122/EKO/2018
VKÚ Harmanec, s.r.o.
Kynceľová Kynceľová 97401
46747770
Uvedenie reklamy v edícii skladanej mapy 1 ČSR
780,00 €
03.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
93/100/EKO/2018
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Toner do HP LJ CP 5225
142,80 €
03.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
94/413/EKO/2018
Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15 Nitra 949 01
45539197
Odvoz a následná likvidácia vyradených registratúrnych záznamov
19,08 €
04.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
95/312/EKO/2018
Podjavorinské výrobné družstvo
Husitská cesta 247/4 Stará Turá 916 01
00167878
Výroba kovových štítkov
574,80 €
07.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
96/310/EKO/2018
Ing. Milan Kolárik - MK Service
M.Bela 38 Piešťany 92101
40199398
Školenie 2 pracovníkov na pozíciu elektrotechnik § 23
400,00 €
09.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
97/100/EKO/2018
Heart Of Europe, s.r.o., Ing. Stanislav Malák
Vodárenská 88 Piešťany 92101
31425437
Vypracovanie kompletnej povinnej dokumentácie
540,00 €
09.05.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
98/104/EKO/2018
K - TEST s.r.o.
Letná 40 Košice 042 60
31733671
Set na meranie úniku chladív - snímacia hlava chladív, náhradný senzor
541,00 €
11.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
99/310/EKO/2018
Oblastní inspektorát Brno, oddel.primární etalonáže a inf. elektr. veličiny
Okružní 31 Brno, Česká republika 638 00
00751034
Sada koncových mierok 125-500 mm
475,24 €
11.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
100/310/EKO/2018
MAPO SERVICE s.r.o.
Štefánikova 1462/8 Piešťany 92101
46673148
Sada na opravu račne
95,04 €
14.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
101/310/EKO/2018
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Náhradný diel pre opravu momentového kľúča BAHCO 7455-340
33,90 €
15.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
102/323/HS/2018
Servis Nivona BREL spol. sr.o.
Centrum 1746/265 Považská Bystrica 01701
31607934
Oprava kávovaru
100,00 €
17.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
103/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia
960,82 €
21.05.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
104/100/EKO/2018
Technické laboratoře OPAVA, akciová společnosť, pobočka Brno, Ing. Jaroslav Šrámek
Okružní 834/29a, Brno 63800
Zabezpečenie lektora pre činnosť dohľadu pri opakovanej úradnej skúške
240,00 €
21.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
105/100/EKO/2018
Technické laboratoře OPAVA, akciová společnosť, pobočka Brno, Ing. Jaroslav Šrámek
Okružní 834/29a, Brno 63800
Zabezpečenie technickej pomoci v rámci skúšky hasiacej účinnosti has. prostriedku
390,00 €
21.05.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
106/310/EKO/2018
MAPO SERVICE s.r.o.
Štefánikova 1462/8 Piešťany 92101
46673148
Navarovací nadstavec a simulátor uťahovania
22.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
107/413/HS/2018
Roman Kršiak - VERTICAL LIMIT
Dominika Tatarku 7444/24 Piešťany 92101
37473026
Demontáž reklamného panelu
150,96 €
25.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
108/413/HS/2018
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10 Piešťany 921 79
36252484
Vyčistenie kanalizačnej prípojky
29.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
109/413/HS/2018
AIR kompresory, s.r.o.
Horná 16 Banská Bystrica 974 01
46474021
Servis skrutkového kompresora Mark a oprava kompresora Gude
300,00 €
29.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
110/100/EKO/2018
Občianske združenie Neptún klub Piešťany
Kukorelliho 1008/4 Piešťany 92101
50392182
Prenájom dračej lode pre športové vyžitie
460,00 €
30.05.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
111/317/EKO/2018
ČMI - LABORATOŘE PRIMÁRNÍ METROLOGIE, PRAHA
V Botanice 1504/4 Praha 5 150 72
0017701
Kalibrácia meradla tester magnetického poľa
990,00 €
31.05.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
112/312/HS/2018
HLM International, s.r.o., P.O.BOX 22
Jakuba Haška 3 Nitra 94913
35976373
Oprava dverí v ATP komore
240,00 €
04.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
113/310/EKO/2018
Jozef Krajčí SLOV-TRADE
Veľká Čierna 46 Rajec 015 01
41757491
Tesniace krúžky na vodomery
180,00 €
04.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
114/100/EKO/2018
KOVOSP
Fatranská 3103/19 Žilina - Vlčince 01008
33364028
Odborná aktualizačná príprava pre revíznych technikov tlakových a plynových zariadení
360,00 €
07.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
115/413/EKO/2018
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
117,94 €
07.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
116/316/HS/2018
AIR kompresory, s.r.o.
Horná 16 Banská Bystrica 974 01
46474021
Servis skrutkového kompresora Mark a oprava kompresora Gude
360,00 €
07.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
117/413/HS/2018
Róbert Zajac - ZARO
Lazy 148/14 Drahovce 922 41
50740881
Dodávka a montáž koberca - m.č. 308A
387,80 €
07.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
118/310/EKO/2018
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Náhradný diel pre opravu momentového kľúča Bahco
33,90 €
08.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
119/310/INV/2018
HBM HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GmbH, p. Jiří Klement
Modřanská 2096/6a Praha 4 14 300
28894260
Snímače sily HBM
21 498,00 €
08.06.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
122/100/EKO/2018
RPPS, s.r.o.
Inovecká 1319/8 Nové Mesto nad Váhom 915 01
45547424
Školenie GDPR
300,00 €
08.06.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
120/310/EKO/2018
Rohde & Schwarz Österreich Ges.m.b.H.
Technologiestraße 10, Gebäude E A-1120 Wien
Zakúpenie RLC merača Rhode Schwarz
1 699,00 €
11.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
121/312/EKO/2018
ChiranaLab s.r.o., Kalibračné a skúšobné laboratorium
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
36331864
Kalibrácia meradla bubnový plynomer
233,46 €
11.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
123/316/EKO/2018
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do HP LJ 1200 a Canon IR ADV 250
57,60 €
12.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
124/312/EKO/2018
Rajapack, Logistický Terminál
Nupaky Řičany 25101
27925625
Nákup obalov za účelom vykonania porovnávacieho merania
91,80 €
13.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
125/100/EKO/2018
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.,
Kálov 356 Žilina 01001
36391000
Vrátenie stravných lístkov
474,00 €
15.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
126/413/HS/2018
ENERGO-WWT Slovakia spol. s r.o.
8. apríla č. 255/14 Stará Turá 916 01
36302252
Servis zariadení pre úpravu vody vo vykurovacom okruhu kotolne
1 779,00 €
18.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
127/413/HS/2018
Róbert Zajac - ZARO
Lazy 148/14 Drahovce 922 41
50740881
Dodávka a montáž koberca - m.č. 212, 317 a vonkajší koberec
1 240,86 €
18.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
128/310/HS/2018
Kalibrátory, s.r.o.
Nové sady 988/2 Brno 602 00
06515592
Oprava kalibrátora Beamex MC6
1 536,00 €
19.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
129/310/EKO/2018
Kalibrátory, s.r.o.
Nové sady 988/2 Brno 602 00
06515592
Režim Komunikátor HART pre kalibrátor Beamex MC6
1 980,00 €
19.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
130/312/EKO/2018
Podjavorinské výrobné družstvo
Husitská cesta 247/4 Stará Turá 916 01
00167878
Výroba kovových štítkov
574,80 €
25.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
131/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia
1 631,46 €
26.06.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
132/410/EKO/2018
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do tlačiarne Canon C255i
69,60 €
26.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
133/410/EKO/2018
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery FX10
96,00 €
28.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
134/102/EKO/2018
Exe, a.s.
Plynárenská 1 Bratislava 821 09
17321450
MS Office Standart 2016
713,64 €
28.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
135/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
IT zariadenia
1 441,90 €
28.06.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
136/413/EKO/2018
NCH SLOVAKIA s.r.o.
Drieňová 34 Bratislava 821 02
34 096 0
Špeciálny chemický prostriedok DEOX
511,20 €
28.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
137/312/HS/2018
A. F. F. , s.r.o.
Radlinského 75 Piešťany 921 01
36228214
Oprava ochranného náteru proti solárnemu žiareniu na svetlíkoch
12 704,16 €
28.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
138/316/EKO/2018
MCR Technology s.r.o
B. S. Timravy 1 Trnava 917 01
44888902
Záznamový anemometer WindLOG
451,00 €
28.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
139/310/EKO/2018
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
35817887
Vodomery Residia Jet 1,5
28.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
140/310/EKO/2018
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Náhradný diel pre opravu momentového kľúča Bahco
15,44 €
29.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
141/310/EKO/2018
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Kalibrácia uholníka
20,40 €
29.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
142/312/HS/2018
Ivan Hatiar - EKOTRÓN
Fínska 2516/4 Martin - Priekopa 03608
34221158
Oprava analyzátora spalín ECOM KD - výmena sondy O2
300,00 €
29.06.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
143/102/EKO/2018
Technické laboratoře OPAVA, akciová společnosť, pobočka Brno, Ing. Jaroslav Šrámek
Okružní 834/29a, Brno 63800
Zabezpečenie technickej pomoci v rámci posudzovania zhody tlakových zariadení
232,00 €
02.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
144/316/EKO/2018
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do Canon IR ADV 250i
474,60 €
02.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
145/100/EKO/2018
Green Print s.r.o.
Hlisno 810 Tvrdošín 02744
46587993
Reklamné predmety - tašky
598,30 €
03.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
146/104/EKO/2018
MERCONTROL EU s.r.o.
Sadová 3016/14 Stará Turá 91601
51193752
Laserový diaľkomer, Sonel MRU 200
3 360,00 €
09.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
147/317/INV/2018
Elso Philips Service, spol. s r.o.
Jilemnického 2/53 Trenčín 91101
31423388
Analyzátor elektrickej bezpečnosti pre zdravotnícke zariadenia
5 037,60 €
11.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
148/314/EKO/2018
Žilinská Univerzita - Katedra energetickej techniky, Prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
Univerzitná 1 Žilina 01026
00397563
Vykonanie skúšok 25 ks kúpeľňových radiátorov
9 540,00 €
11.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
149/122/EKO/2018
Green Print s.r.o.
Hlisno 810 Tvrdošín 02744
46587993
Objednávka tašiek rozmer 240x80x370mm
302,40 €
13.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
150/310/EKO/2018
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do HP LJ 2055
168,00 €
17.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
151/413/HS/2018
MAPROS, s.r.o.
Royova č. 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01
36339296
Údržba a odborná prehliadka RS pre kotolňu
201,60 €
17.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
152/310/EKO/2018
FISCHER Slovakia, spol. s r.o. Centrála spoločnosti
Mäsiarska 13 Levoča 05401
36483095
Svorky, klemy, laboratórne stojany
334,08 €
17.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
153/413/HS/2018
CERNANOVA s.r.o.
Preseľany 504 Preseľany 956 12
50024540
Revízia VTZ (vyhradených technických zariadení)
160,80 €
17.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
155/413/HS/2018
CERNANOVA s.r.o.
Preseľany 504 Preseľany 956 12
50024540
Servisná prehliadka kotlov a plynových horákov po vykurovacej sezóne
624,00 €
17.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
156/310/EKO/2018
SMU
Karloveská 63 Bratislava 84255
31421482
Overenie luxmetra
549,60 €
19.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
157/414/EKO/2018
Schmolz + Bickenbach
č. 3054 Trenčianske Stankovce 91311
36241377
Guľatina
50,00 €
23.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
158/323/INV/2018
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Multifunkčné zariadenie Canon imageRUNNER ADVANCE C5550i
4 740,00 €
24.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
159/323/EKO/2018
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Spotrebný materiál do kopírovacieho zariadenia CANON
2 569,20 €
24.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
160/410/EKO/2018
Softip, a.s. Business CenterARUBA,
Galvaniho 7/D Bratislava 82104
36785512
Analýza prepojenia dát
120,00 €
24.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
161/316/EKO/2018
Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6 Bratislava 821 04
3595022
Chladnička Gorenje
134,00 €
25.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
162/312/HS/2018
Paragon spol. s r.o.
Račianska 96 Bratislava 3 831 02
31330941
Servisná prehliadka chladiaceho agregátu CLIMAVENETA typ NECS-C/B 0612
184,80 €
25.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
163/103/EKO/2018
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63 Bratislava 84255
30810701
Kalibrácia meradla Gravoterm, odmerné nádoby
1 483,20 €
26.07.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
164/413/HS/2018
Stanislav Michalka
Ostrov 378 Ostrov 92201
40753166
Dodanie a montáž žalúzií - nahradenie starých poškodených žalúzií - m.č. 317 a m.č. 116
238,30 €
27.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
165/312/EKO/2018
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do Canon C250i
34,80 €
30.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
166/312/EKO/2018
Podjavorinské výrobné družstvo
Husitská cesta 247/4 Stará Turá 916 01
00167878
Výroba kovových štítkov Nerez
574,80 €
31.07.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
167/310/EKO/2018
ČMI,Oblastní inspektorát Praha
Radiová 1136/3 Praha 10 Hostivař 102 00
00177016
Kalibrácia meradla kalibrátor Fluke 9500/1100
940,00 €
02.08.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
168/413/EKO/2018
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
117,94 €
07.08.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
169/314/EKO/2018
LABEKO s.r.o.
Krajinská 2929 Piešťany 92101
36239313
Vykonanie materiálového rozboru "mosadz"
108,00 €
07.08.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
170/310/EKO/2018
Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno, Oddelení nanometrologie a technické délky
Okružní 31/772 Brno 63800
00177016
Kalibrácia meradla Multifunkčný kalibrátor
905,00 €
13.08.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
171/102/EKO/2018
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Spotrebný materiál do kopírovacieho zariadenia CANON
432,00 €
14.08.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
173/310/EKO/2018
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Momentové kľúče BAHCO
1 310,40 €
20.08.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
174/100/EKO/2018
GNOZIS, s.r.o.
Botanická 25 Trnava 917 08
47171263
Psychologické vyšetrenie na vstup do ChP a VP
315,00 €
23.08.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
175/100/EKO/2018
Regia TT s.r.o., Ing. Jaroslav Michálek
Pivnica Orechová Orechová 89 07251
31684734
Reprezentačné pre obchodných partnerov
1 086,00 €
03.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
176/413/HS/2018
CERNANOVA s.r.o.
Preseľany 504 Preseľany 956 12
50024540
Oprava ohrievača vody Q
110,40 €
03.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
177/100/EKO/2018
Technické laboratoře OPAVA, akciová společnosť, pobočka Brno, Ing. Jaroslav Šrámek
Okružní 834/29a, Brno 63800
Zabezpečenie technickej pomoci v rámci skúšok EMC
431,00 €
05.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
178/413/HS/2018
ASF FENIX SECURITY s. r. o., Ing. Keszler Tibor
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
36403181
Kontrola PHP, požiarnych vodovodov a tlaková skúška hadíc
246,00 €
07.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
179/312/EKO/2018
Spandex s.r.o.
Zátišie 10/A Bratislava 831 03
17330386
Samolepiaca fólia - biela
186,98 €
07.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
180/314/EKO/2018
ITC Institut Pro testování a certifikaci, a.s.
Třída Tomáše Bati 299 Louky Zlín 76302
47910381
Skúška úbytku zmäkčovadiel, skúška odolnosti ozónu 468
468,00 €
11.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
181/122/EKO/2018
Zuzana Příkazská, Dimix s.r.o.
Sušilova 36/10 Vyškov 68201
27729672
Súprava Pentel a náhradná náplň
734,91 €
12.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
182/410/EKO/2018
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do HP LaserJet CP2055
67,20 €
14.09.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
183/310/EKO/2018
Alza.sk s.r.o.
Prievozská 18 Bratislava 821 09
36562939
Držiak na monitor
63,89 €
17.09.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
184/104/EKO/2018
TROMF Piarová
Partizánska cestda Banská Bystrica 97400
32026323
Binokulárny ďalekohľad
260,00 €
18.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
185/104/EKO/2018
TPD Euronics Žilina
Prielohy 1012/1C Žilina 010 07
Digitálny fotoaparát Canon
429,00 €
18.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
186/413/HS/2018
ARAVER, a.s.
Žilinská cesta 116 Piešťany 921 01
00679291
Servisná prehliadka na vozidle Š Octavia Scout - PN 892CS po 120 tis. km
700,00 €
19.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
187/413/EKO/2018
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
117,94 €
24.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
188/314/EKO/2018
MAHRLO, s.r.o. MaR technika, p. Rastislav Slečka
Halalovka 2393/24 Trenčín 91101
36318132
Snímač diferenciálneho tlaku
940,80 €
25.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
189/102/EKO/2018
FaxCopy, a.s.
Winterova 8 Piešťany 921 01
35729040
Nákup pečiatok pre COCV
234,24 €
25.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
190/310/EKO/2018
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63 Bratislava 4 84255
30810701
Autorizácia
2 147,60 €
26.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
191/100/EKO/2018
ASF FENIX SECURITY s. r. o., Ing. Keszler Tibor
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
36403181
Pravidelné opakovacie preškolenie obsluha motorového vozíka
45,00 €
28.09.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
192/412/HS/2018
Únik vody s.r.o.
Karpatské námestie 10/A Bratislava 831 06
50080954
Lokalizovanie úniku vody
600,00 €
02.10.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
193/312/EKO/2018
Podjavorinské výrobné družstvo
Husitská cesta 247/4 Stará Turá 916 01
00167878
Kovové štítky nerez
574,80 €
03.10.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
194/314/EKO/2018
ITC Institut Pro testování a certifikaci, a.s.
Třída Tomáše Bati 299 Louky Zlín 76302
47910381
Skúška úbytku zmäkčovadielk a odolnosti ozónu
468,00 €
05.10.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
195/412/HS/2018
ENERGO-WWT Slovakia spol. s r.o.
8. apríla č. 255/14 Stará Turá 916 01
36302252
Dodávka ochranného prípravku do systému ÚK a náhradného dielu na zmäkčovačku
1 704,00 €
08.10.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
196/310/EKO/2018
SNA Europe [Slovakia] s. r. o.
Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
44665920
Momentové kľúče Bahco
10 921,00 €
09.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
197/310/EKO/2018
MAPO SERVICE s.r.o.
Štefánikova 1462/8 Piešťany 92101
46673148
Nadstavce Stahlwille
430,95 €
09.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
198/412/EKO/2018
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Spotrebný materiál do kopírovacieho zariadenia CANON
340,80 €
09.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
199/323/EKO/2018
Skúšobňa FEI STU, doc. Ing. Karol Kováč, PhD., vedúci skúšob. lab. elektromagnetickej komtability
Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
Vykonanie mernia EMC
1 000,00 €
09.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
200/310/EKO/2018
ČMI - Oblastní inspektorát Brno
Okružní 31/772 Brno 638 00
00177016
Kalibrácia meradla
1 656,00 €
09.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
201/412/HS/2018
ATServis a.s.
Kukorelliho 2815/8 Piešťany 921 01
36253855
Kontrola samohasiacich prístrojov SAH FE-36
43,20 €
09.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
202/412/HS/2018
Róbert Zajac - ZARO
Lazy 148/14 Drahovce 922 41
50740881
Dodávka a montáž koberca - m.č. 116
387,28 €
10.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
203/314/EKO/2018
SLM, pracovisko Bratislava
Geologická 1 Bratislava 82211
37954521
Kalibrácia meradla
313,20 €
10.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
204/100/EKO/2018
Vintop Karkó Pension&Restaurant
Pivničný rad Búč 94635
11714514
Ubytovanie, občerstvenie a prenájom priestorov
3 000,00 €
10.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
205/100/EKO/2018
ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o.
Piešťanská 65 Nové Mesto nad Váhom 915 01
34131396
Igelitové tašky s logom TSÚ
202,00 €
10.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
206/102/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
Externý HDD
57,60 €
17.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
207/100/EKO/2018
Print s.r.o.
Štefánikova 130 Piešťany 92101
31428908
Nákup šekových knižiek
90,00 €
19.10.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
212/323/EKO/2018
Skúšobňa FEI STU, doc. Ing. Karol Kováč, PhD., vedúci skúšob. lab. elektromagnetickej komtability
Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
Vykonanie merania ESD
150,00 €
22.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
208/412/HS/2018
MOTÝĽ Slovakia s.r.o.
Komenského 29 Piešťany 921 01
36251445
Jesenná deratizácia a dezinsekcia objektov TSÚ Piešťany, š.p.
696,00 €
23.10.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
209/412/HS/2018
OBI Centrum, spol. s r.o.
Štrkopiesky 9 Hlohovec 920 01
36231312
Revízia komínov v TSÚ Piešťany, š.p.
211,80 €
23.10.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
210/100/EKO/2018
Penzión DIANA
Matúškova 2935/21 Piešťany 92101
28639022
Ubytovanie
50,00 €
23.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
211/412/HS/2018
MIKONA s.r.o.
Vrbovská cesta 6452/46 Piešťany 921 01
31570364
Zimné pneumatiky Dunlop WSP5 - PN 328 DA
633,60 €
23.10.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
213/100/EKO/2018
MASM, s.r.o.
Trenčianska 4 Žilina 01005
31644538
Školenie
2 700,00 €
24.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
214/312/HS/2018
Paragon spol. s r.o.
Račianska 96 (areál OPTIMUM podnik. park, budova "D" Bratislava 3 831 02
31330941
Vykonanie servisnej prehliadky chladiaceho agregátu
477,60 €
24.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
215/317/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
Pevný disk Intel
80,40 €
24.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
216/310/EKO/2018
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63 Bratislava 4 84255
30810701
Autorizácia
1 447,60 €
29.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
217/312/HS/2018
Klimasoft s.r.o.
Vajanského 58 Piešťany 921 01
36218944
Otočný pohon klapiek
110,40 €
31.10.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
218/316/EKO/2018
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do HP Laser Jet 500 Color M551
388,80 €
05.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
219/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
Notebook
992,70 €
05.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
220/317/EKO/2018
MicroStep - MIS, spol. s r.o.
Čavojského 1 Bratislava 841 04
35791489
Kalibrácia meradla Rotronic
272,40 €
07.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
221/310/EKO/2018
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63 Bratislava 84255
30810701
Autorizácia
1 447,60 €
07.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
222/312/EKO/2018
Podjavorinské výrobné družstvo
Husitská cesta 247/4 Stará Turá 916 01
00167878
Kovové štítky
574,80 €
08.11.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
223/412/EKO/2018
MaBaK s.r.o.
Fándlyho č. 7174/11 Piešťany 921 01
45336598
Kalendáre pre zamestnancov na rok 2019
114,91 €
08.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
225/314/HS/2018
Stanislav Medo Služby a Obchod
Štefánikova 363 Krušovce 95631
33987271
Oprava vozíka
97,80 €
08.11.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
224/412/EKO/2018
STARCON design, s.r.o.
Lisabonská 799 Praha 9 19000
27865282
Jedálenská rokovacia stolička Barcy SET - 4 ks
321,00 €
09.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
226/312/EKO/2018
KINEX Measuring a.s.
1. mája 1200 Bytča 01401
46678140
Meracia teleskopická tyč
99,09 €
09.11.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
227/321/INV/2018
Brüel & Kjaer Vibro, s.r.o.
Palisády 20 Bratislava 811 06
31361021
Mikrofóny s predzosilňovačmi
9 591,60 €
09.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
228/412/HS/2018
Stanislav Michalka
Ostrov 378 Ostrov 92201
40753166
Dodanie a montáž žalúzií - sekretariát, kuchynka, kancelária GR
937,92 €
12.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
229/122/EKO/2018
Pc Micro
Staré záhrady 31 Bratislava 821 05
32830254
Reklamné USB kľúče
1 089,60 €
13.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
230/317/EKO/2018
ČMI,Oblastní inspektorát Praha
Radiová 1136/3 Praha 10 Hostivař 102 00
00177016
Kalibrácia meradla980
980,00 €
13.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
231/310/EKO/2018
ČMI - Oblastní inspektorát Brno
Okružní 31/772 Brno 638 00
00177016
Kalibrácia meradla
2 010,00 €
13.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
232/312/EKO/2018
Česká agentura pro standardizaci
Biskupský dvur 1148/5 Praha 1 110 00
Prístup k technickým normám
115,00 €
13.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
233/412/EKO/2018
MaBaK s.r.o.
Fándlyho č. 7174/11 Piešťany 921 01
45336598
Nákup kancelárskeho materiálu
1 512,40 €
13.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
234/412/HS/2018
PROFI KLÍMA, s.r.o.
Štefánikova 139 Piešťany 921 01
35 721 6
Klimatizačná jendotka + montáž
1 441,80 €
13.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
235/310/EKO/2018
Brüel & Kjaer Vibro, s.r.o.
Palisády 20 Bratislava 811 06
31361021
Kalibrátor vibráciíí
2 028,00 €
14.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
236/310/EKO/2018
Brüel & Kjaer Vibro, s.r.o.
Palisády 20 Bratislava 811 06
31361021
Adaptér
1 513,00 €
14.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
237/310/EKO/2018
Brüel & Kjaer Vibro, s.r.o.
Palisády 20 Bratislava 811 06
31361021
Adaptér
933,60 €
14.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
238/310/INV/2018
Elso Philips Service, spol. s r.o.
Jilemnického 2 Trenčín 91101
31423388
Kalibračná piecka do 1200 C
17 997,36 €
14.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
239/413/HS/2018
ASF FENIX SECURITY s. r. o.
Hviezdoslavova 3 Prievidza 971 01
36403181
Odstránenie závad po revízii požiarnych vodovodov a opakovaná kontrola
14.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
240/310/HS/2018
Tectra s.r.o.
Pod amfiteátrom 7, Poštový priečinok 163 Levice 934 80
34132708
Oprava kalibračnej piecky 65-ATC-650 B
692,64 €
14.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
241/310/HS/2018
Tectra s.r.o.
Pod amfiteátrom 7, Poštový priečinok 163 Levice 934 80
34132708
Oprava kalibrátora tlaku Budenber PPS40
1 709,40 €
14.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
242/410/EKO/2018
JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14 Bratislava 811 08
35974133
Kancelárske kreslo GAMBORG
175,00 €
15.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
243/314/EKO/2018
MENERT, s.r.o.
Hlboká 3 Šaľa 927 01
17330165
Kalibrácia meradla - indukčný prietokomer
102,00 €
19.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
244/316/HS/2018
ESS Slovakia s.r.o.
J. Kollára 16 Nové Mesto nad Váhom 915 01
46968369
Riešenie systému detekcie úniku vody
930,00 €
19.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
245/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
IT komponenty
3 156,91 €
20.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
246/413/EKO/2018
Hygotrend SK s.r.o.
M.R.Štefánika 71 Žilina 01 001
44501781
WC papier
117,94 €
21.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
247/100/EKO/2018
Regia TT s.r.o., Ing. Jaroslav Michálek
Pivnica Orechová Orechová 89 07251
31684734
Reklamné predmety s logom TSÚ
21.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
248/312/EKO/2018
GMS Velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491 Lanškroun 56301
25954113
Odsávacia hadica CLIP SILIKON M
450,00 €
23.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
249/314/HS/2018
MAHRLO, s.r.o. MaR technika, p. Rastislav Slečka
Halalovka 2393/24 Trenčín 91101
36318132
Oprava snímača diferenciálneho tlaku
200,00 €
23.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
250/312/EKO/2018
Paragon spol. s r.o.
Račianska 96 Bratislava 3 831 02
31330941
Panelový filter do VZT jednotky
420,00 €
23.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
251/317/INV/2018
TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o.
Československé armády 923/15 Poděbrady 290 01
26129507
Rozšírenie skúšobného zariadenia pre skúšky EMC a RED
79 596,00 €
26.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
252/412/EKO/2018
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Spotrebný materiál do kopírovacieho zariadenia CANON
129,60 €
27.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
253/310/EKO/2018
MAPO SERVICE s.r.o.
Štefánikova 1462/8 Piešťany 92101
46673148
Zosilovač Steiger Mohilo DV41158
591,00 €
28.11.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
254/310/EKO/2018
NORSONIC Slovensko s.r.o.
Letisko M.R.Štefánika 63 Bratislava 21 820 01
31372121
Actuator
1 428,00 €
28.11.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
255/316/EKO/2018
K - TEST s.r.o.
Letná 40 Košice 042 60
31733671
Kalibrácia anemometra Windlog
697,20 €
29.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
256/316/EKO/2018
wfk-Testgewebe GmbH, Mrs. Emine Mennen
Christenfeld 10 Brüggen 41379
Nákup skúšobného prádla
1 222,06 €
29.11.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
257/312/EKO/2018
Spandex s.r.o.
Zátišie 10/A Bratislava 831 03
17330386
Samolepiace fólie pre ATP
320,00 €
03.12.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
258/316/EKO/2018
Areko, s.r.o.
Tomanova 35 Bratislava 831 07
31377530
Thermoanemometer + kalibrácia
2 186,88 €
03.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
259/412/HS/2018
PROFI KLÍMA, s.r.o.
Štefánikova 139 Piešťany 921 01
35 721 6
Výmena poškodenej klimatizácie + oprava klimatizácie
3 843,90 €
03.12.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
260/312/EKO/2018
Podjavorinské výrobné družstvo
Husitská cesta 247/4 Stará Turá 916 01
00167878
Kovové štítky nerez
574,80 €
03.12.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
261/100/EKO/2018
Ing. Milan Kolárik - MK Service
M.Bela 38 Piešťany 92101
40199398
Školenie - spôsobilosť pre činnosť elektrotechnika
1 400,00 €
03.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
262/412/EKO/2018
Würth, spol. s r.o.
Pribylinská 2 Bratislava 3 832 55
00684864
Prípravky pre údržbu budovy
761,68 €
03.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
263/310/EKO/2018
Jozef Krajčí SLOV-TRADE
Veľká Čierna 46 Rajec 015 01
41757491
Tesniace krúžky na vodomery
180,00 €
03.12.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
264/310/EKO/2018
GENERAL TECHNOLOGY, spol. s r.o.
Práce 17 Hurbanovo 947 01
36357090
Púzdra na kĺbové oká
1 690,00 €
04.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
265/310/EKO/2018
GENERAL TECHNOLOGY, spol. s r.o.
Práce 17 Hurbanovo 947 01
36357090
Výroba púzdier na kĺbové oká
1 690,00 €
04.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
266/310/EKO/2018
Brüel & Kjaer Vibro, s.r.o.
Palisády 20 Bratislava 811 06
31361021
Snímače vibrácií
1 056,00 €
04.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
267/412/HS/2018
Ing. Ján Buchanec TECHNIK , Internetový obchod Bosch-sk.sk , Ing. Ján Buchanec
Bystrička 36 Martin 038 04
33576009
Akumulátorové skrutkovače
597,70 €
04.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
268/310/EKO/2018
Brüel & Kjaer Vibro, s.r.o.
Palisády 20 Bratislava 811 06
31361021
Káble k snímačom vibrácií
1 142,00 €
04.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
269/316/INV/2018
BARANI DESIGN Technologies, s.r.o.
Klincova 35 Bratislava 82108
51041472
Pyrgeometer
3 230,00 €
05.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
270/316/INV/2018
TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o.
Hakenova 1423/III Poděbrady 290 01
26129507
Prijímač Narda
13 932,00 €
06.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
271/314/INV/2018
Areko, s.r.o.
Tomanova 35 Bratislava 831 07
31377530
Snímač teploty + kalibrácia
2 194,44 €
06.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
272/316/EKO/2018
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do Canon IR ADV 250i
300,60 €
06.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
273/100/EKO/2018
Penzión DIANA
Matúškova 2935/21 Piešťany 92101
28639022
Ubytovanie
50,00 €
06.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
274/100/EKO/2018
Hotel Piešťany, p. Katarína Cabajová
Reštaurácia, A.Trajana 2 Piešťany 921 01
Prenájom miestnosti + pohostenie
2 000,00 €
07.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
275/122/EKO/2018
Regia TT s.r.o., Ing. Jaroslav Michálek
Pivnica Orechová Orechová 89 07251
31684734
Nákup vína pre obchodných partnerov
1 086,00 €
07.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
276/310/EKO/2018
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Sada dotykov k výškomeru Mahr CX2
1 650,00 €
07.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
277/104/HS/2018
CBC Slovakia s. r. o.
Domkárska 15 Bratislava 821 05
44773293
Oprava multifunkčného zariadenia
85,19 €
07.12.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
278/312/EKO/2018
TechReg, s.r.o.
Námestie republiky 19 Lučenec 984 01
36051055
Zobrazovací displej
306,00 €
11.12.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
279/310/EKO/2018
ČMI,Oblastní inspektorát Praha
Radiová 1136/3 Praha 10 Hostivař 102 00
00177016
Kalibrácia bezdotykového teplomera
480,00 €
13.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
280/310/EKO/2018
Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno, Oddelení nanometrologie a technické délky
Okružní 31/772 Brno - Lesná 63800
00177016
Kalibrácia meradla Pt 100
480,00 €
13.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
281/312/EKO/2018
MORAN, s.r.o.
Tatranská cesta 163/54 Ružomberok 034 01
46590501
IBC nádoba
264,00 €
13.12.2018
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
282/100/EKO/2018
Pivnica Radošina, s.r.o.
Bratislavská 45 Trnava 917 01
36263893
Prenájom, ubytovanie, strava
2 000,00 €
13.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
283/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
IT komponenty
3 111,92 €
13.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
284/105/EKO/2018
MERCONTROL EU s.r.o.
Sadová 3016/14 Stará Turá 91601
51193752
Eurotest XC MI 3152EU
2 016,00 €
14.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
285/105/EKO/2018
MERCONTROL EU s.r.o.
Sadová 3016/14 Stará Turá 91601
51193752
Sonda P1081
120,00 €
14.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
286/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
IP Kamery + komponenty
1 236,14 €
14.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
287/412/EKO/2018
Josef Steiner s. r. o.
Bojnická 18 Bratislava 831 04
44190832
Hliníkové nakladacie rampy
530,40 €
14.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
288/310/EKO/2018
MAPO SERVICE s.r.o.
Štefánikova 1462/8 Piešťany 92101
46673148
Nákup drobného tovaru a náradia
1 544,06 €
17.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
289/103/EKO/2018
ČMI - Oblastní inspektorát Liberec, Odd. primární metrologie rovinného úhlu a délky
Slunečná 23 Liberec 460 01
00177016
Kalibrácia meradla - sada koncových mierok
76,00 €
18.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
290/314/EKO/2018
Drucker s.r.o.
Oščadnica Oščadnica 1820 02301
44925417
Tonery do tlačiarne Canon C250i
335,40 €
18.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
291/310/EKO/2018
KTR ČR, spol. s r.o.
Brněnská 559 Jevíčko 569 43
25947958
Spojky na hriadele
72,96 €
18.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
292/314/EKO/2018
Žilinská Univerzita - Katedra energetickej techniky, Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Univerzitná 1 Žilina 01026
00397563
Vykonanie skúšok kúpeľňových radiátorov
5 040,00 €
18.12.2018
Ing. Igor Kuruc CSc. riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
293/310/EKO/2018
ČMI - Oblastní inspektorát Liberec, Odd. primární metrologie rovinného úhlu a délky
Slunečná 23 Liberec 460 01
00177016
Kalibrácia meradla sada koncových mierok 4.rádu
91,20 €
19.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
294/122/EKO/2018
Zuzana Příkazská, Dimix s.r.o.
Sušilova 36/10 Vyškov
Reklamné perá Pentel
397,15 €
19.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
295/412/EKO/2018
Martin Kabát GSM
Sládkovičova 43 Piešťany 921 01
37471791
IT komponenty
1 310,84 €
19.12.2018
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ