Novinky z TSÚ

 • Exkurzie pre študentov z univerzít v Trnave a Nitre

  V mesiaci máj sa v TSÚ uskutočnili dve exkurzie pre študentov z univerzít v Trnave a Nitre.
  Viac info >>>

 • Nový zákon pre uvádzanie výrobkov na trh v SR

  Zákonom 56/2018 Z.z. sa dňa 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a mení sa zákon č. 529/2010 Z.z. o ekodizajne
  Viac info >>>

 • Nové nariadenie EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá

  Technický skúšobný ústav získal notifikáciu pre nové NARIADENIE EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
  Viac info >>>

 • Rádiové zariadenia

  Ste výrobca, dovozca alebo distribútor rádiových zariadení a potrebujete pomoc, podporu alebo informácie v tejto oblasti? Neváhajte a obráťte sa na našich odborníkov.
  Viac info >>>

 • Klimatická komora pre rozmerné výrobky

  Chcete otestovať Váš výrobok pri vysokých teplotných zmenách? Chcete vedieť, či nedôjde k jeho znehodnoteniu alebo poškodeniu materiálu, respektíve funkčnosti produktu? Obráťte sa na nás.
  Viac info >>>

 • Školenie manažérov

  Naši manažéri absolvovali blok seminárov určených na rozvoj manažérskych a obchodných zručností.
  Viac info >>>