Novinky z TSÚ

Slávnostné otvorenie anechoickej komory na skúšky elektromagnetickej kompatibility

Slávnostné otvorenie anechoickej komory na skúšky elektromagnetickej kompatibility
Dňa 27. augusta 2014 sa uskutočnilo v skúšobných laboratóriách TSÚ Piešťany, š.p. slávnostné otvorenie anechoickej komory, určenej na skúšky elektromagnetickej kompatibility. Otvorenia sa zúčastnili zamestnanci TSÚ Piešťany, š.p. ako aj zástupca dodávateľa anechoickej komory zo spoločnosti ETS-Lindgren, ktorá je svetovou špičkou v oblasti EMC. Skúšobňa TSÚ je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou na skúšky elektromagnetickej kompatibility. TSÚ Piešťany, š.p. je zároveň notifikovaným orgánom EÚ s prideleným identifikačným číslom 1299 pre smernicu Rady 2004/108/ES - Elektromagnetická kompatibilita (NV SR 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite) a anechoickú komoru bude využívať pri skúškach odolnosti aj vyžarovania v oblasti elektromagnetickej kompatibility.
Základné parametre anechoickej komory: meracia vzdialenosť od skúšaného zariadenia 3m, najvyššia frekvencia merania 18GHz, homogenita poľa skúšaného zariadenia 1,5m x 1,5m. Anechoická komora je dizajnovaná pre skúšky odolnosti pre meranie horizontálnou a vertikálnou polarizáciou antény do výšky štyroch metrov podľa normy EN 61000-4-3.


fotka.jpg

Symbolické strihanie pásky, sprava: Ing. Bohumil Kvapil (Testovací technika, s.r.o.), Ing. Jaroslav Crkoň (generálny riaditeľ TSÚ Piešťany, š.p.), Ing. Tomáš Bednárik (vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení TSÚ Piešťany, š.p.).

Ďalšie informácie o skúškach elektromagnetickej kompatibility


 • Rozšírenie akreditácie v oblasti smerníc ATEX a Výťahy

  V dňoch 14.-16.8.2019 prebehlo posúdenie inšpekčného orgánu TSÚ Slovenskou národnou akreditačnou službou.
  Viac info >>>

 • Podniková dovolenka

  Vážení obchodní partneri,
  v dňoch 26. augusta až 30. augusta 2019 máme podnikovú dovolenku,
  stretneme sa s Vami opäť 2. septembra 2019.
  Ďakujeme za pochopenie!