Novinky z TSÚ

Seminár - Export do krajín Euroázijskej ekonomickej únie

Dňa 19. apríla 2016 sa pod záštitou TSÚ Piešťany, š.p., uskutočnil seminár Export do krajín Euroázijskej ekonomickej únie.
Dňa 19. apríla 2016 sa pod záštitou TSÚ Piešťany, š.p., uskutočnil seminár Export do krajín Euroázijskej ekonomickej únie. Seminár bol realizovaný v nadväznosti na 17. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou.

Odborný seminár otvorili a všetkých účastníkov privítali Ing. Jaroslav Crkoň, generálny riaditeľ TSÚ Piešťany, š.p., a prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., predseda ÚNMS SR. Pozvanie prijali aj pani Yekaterina Belyakova, obchodný zástupca Ruskej federácie na Ministerstve pre hospodársky rozvoj RF, a pán Sergej Balaščenko, obchodný radca Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Bratislave.

Prednášali pani Olga Kostyleva, docentka katedry normalizácie Akadémie pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu v Moskve, a pani Olga Lemesheva, vedúca orgánu pre certifikáciu výrobkov a starší prednášajúci na katedre posudzovania zhody Akadémie pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu v Moskve. Ich prezentácie boli venované systému podpory exportu do krajín Euroázijskej ekonomickej únie, problematike tovaru z hľadiska certifikácie, ako aj výkladu aktuálne platných technických reglamentov.
Praktické skúsenosti v oblasti exportu vo svojom príspevku objasnil pán Artjom Mironov zo švajčiarskej pobočky nášho partnerského certifikačného orgánu SERCONS.

Na seminári sa zúčastnili zástupcovia viacerých slovenských firiem a veríme, že získané informácie boli pre nich prínosom a prispejú k rozvoju ekonomickej spolupráce medzi Slovenskou republikou a krajinami Euroázijskej ekonomickej únie.
 • Rozšírenie akreditácie v oblasti smerníc ATEX a Výťahy

  V dňoch 14.-16.8.2019 prebehlo posúdenie inšpekčného orgánu TSÚ Slovenskou národnou akreditačnou službou.
  Viac info >>>

 • Podniková dovolenka

  Vážení obchodní partneri,
  v dňoch 26. augusta až 30. augusta 2019 máme podnikovú dovolenku,
  stretneme sa s Vami opäť 2. septembra 2019.
  Ďakujeme za pochopenie!