Novinky z TSÚ


  • Exkurzie pre študentov z univerzít v Trnave a Nitre

    V mesiaci máj sa v TSÚ uskutočnili dve exkurzie pre študentov z univerzít v Trnave a Nitre.
    Viac info >>>

  • Nový zákon pre uvádzanie výrobkov na trh v SR

    Zákonom 56/2018 Z.z. sa dňa 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a mení sa zákon č. 529/2010 Z.z. o ekodizajne
    Viac info >>>