Novinky z TSÚ

Zasadnutie pracovnej skupiny

26. septembra 2019 sa v Soči konalo 6. zasadnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody Medzivládnej komisie pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou.
Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia Rosstandartu a jeho podriadených organizácií, Ruského exportného centra, inovačného centra Skolkovo, Úradu pre pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenského metrologického ústavu a Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p.

Na stretnutí pracovnej skupiny sa prvýkrát zúčastnili zástupcovia inovačného centra Skolkovo. Jeho riaditeľ Denis Nikitin diskutoval s našimi zástupcami o možnom rozšírení spolupráce v oblasti certifikácie inovatívnych a zdravotníckych zariadení.

Správa o výsledkoch práce pracovnej skupiny bola predložená v rámci plenárneho XX. Zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou, ktoré sa konalo 27. septembra 2019 v Soči.
  • Výberové konanie na rekonštrukciu vstupných priestorov

    Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje výberové konanie na návrh rekonštrukcie vstupu a vstupnej haly TSÚ Piešťany, š. p.
    Viac info >>>

  • Usmernenie ÚNMS SR č. č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020

    Usmernenie k činnosti v oblasti metrológie na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR.
    Viac info >>>