Novinky z TSÚ

Požiadavky na prepravu skaziteľných potravín

TSÚ zorganizoval seminár pre výrobcov dopravných prostriedkov, dopravcov a predajcov skaziteľných potravín s cieľom oboznámiť ich s novými legislatívnymi opatreniami týkajúcimi sa prepravy skaziteľných potravín.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., v spolupráci so Združením cestných dopravcov SR (ČESMAD) a Združením automobilového priemyslu SR zorganizoval seminár určený výrobcom dopravných prostriedkov, dopravcom a predajcom skaziteľných potravín. Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov s najnovšími medzinárodnými a národnými legislatívnymi opatreniami (Dohoda ATP, Codex Alimentarius...), s praktickými skúsenosťami pri kontrolách bezpečnosti a hygieny prepravovaných potravín, s certifikáciou a skúšaním dopravných a prepravných prostriedkov určených na prepravu skaziteľných potravín.

Seminár sa konal 18. 6. 2009 v priestoroch TSÚ. Účastníkom priniesol aktuálne informácie z ostatného zasadnutia EC-TRANS-WP11 pri OSN - pracovnej skupiny v oblasti prepravy skaziteľných potravín v rámci ATP dohody - a zo zasadnutia IIR CERTE.

Širší priestor bol venovaný i problematike hygieny a zdravotnej bezpečnosti prepravovaných potravín, takisto metrologickému zabezpečeniu pri preprave potravín t.j. splneniu požiadaviek na stále monitorovanie teploty potravín v celom reťazci od výroby cez distribúciu a skladovanie až po predaj zákazníkovi. Pozornosť sa zameriavala aj na potraviny vyžadujúce osobitné podmienky prepravy, ako sú mrazené a rýchlozmrazené potraviny.

Organizáciou tohto seminára TSÚ prispel k informovanosti tých, čo sa podieľajú na preprave skaziteľných potravín, či už ide o výrobcov prepravných prostriedkov, izotermických skríň a nadstavieb dopravných prostriedkov, alebo o výrobcov a distribútorov potravín a obchodné reťazce.
  • Zákaznícky deň inšpekčného orgánu a OPO

    V dňoch 25.-26.10.2018 sa v príjemnom prostredí penziónu Vintop Karkó v Búči uskutočnil zákaznícky deň inšpekčného orgánu a OPO TSÚ Piešťany, š.p.
    Viac info >>>

  • Zmena v legislatíve detských ihrísk

    Ste prevádzkovateľom detského ihriska? POZOR! Pripravte sa na nové zmeny v legislatíve!
    Viac info >>>