Novinky z TSÚ

Dohoda o spolupráci s indickou spoločnosťou Quality Austria Central Asia Private Ltd

Dňa 14. marca 2011 podpísali zástupcovia TSÚ Piešťany, š.p. a indickej certifikačnej spoločnosti ...
Dňa 14. marca 2011 podpísali zástupcovia TSÚ Piešťany, š.p. a indickej certifikačnej spoločnosti Quality Austria Central Asia Private,Ltd. Memorandum o porozumení. Toto memorandum je zamerané na spoluprácu oboch partnerov v oblasti certifikácie výrobkov. Podľa prílohy č.1 tohto memoranda sa rozsah spolupráce týka plného rozsahu notifikácie TSÚ Piešťany pre 11 európskych smerníc tzv. Nového Prístupu.
QACA je súčasťou spoločnosti Quality Austria a jej aktivity pokrývajú Indiu a 7 ďalších krajín: Srí Lanka, Bangladéš, Nepál, Indonézia, Malajzia, Vietnam a Filipíny.

QACA má tieto 4 hlavné sektory činnosti:
 • systémová certifikácia, hodnotenie a validácia,
 • výrobková certifikácia,
 • technická inšpekcia,
 • vzdelávanie.

  • Rozšírenie akreditácie v oblasti smerníc ATEX a Výťahy

   V dňoch 14.-16.8.2019 prebehlo posúdenie inšpekčného orgánu TSÚ Slovenskou národnou akreditačnou službou.
   Viac info >>>

  • Podniková dovolenka

   Vážení obchodní partneri,
   v dňoch 26. augusta až 30. augusta 2019 máme podnikovú dovolenku,
   stretneme sa s Vami opäť 2. septembra 2019.
   Ďakujeme za pochopenie!