Novinky z TSÚ

Nové požiadavky na bezpečnosť hračiek

Nová smernica EU 2009/48/ES – bezpečnosť hračiek ukladá výrobcom, dovozcom a distribútorom tieto nové požiadavky ...
Nová smernica EU 2009/48/ES – bezpečnosť hračiek ukladá výrobcom, dovozcom a distribútorom tieto nové požiadavky:

 • každá hračka musí byť vysledovateľná (musí sa dať zistiť výrobca, dovozca alebo distribútor; výrobca musí identifikovať každého, komu hračku dodal, dovozca naopak od koho hračku získal a komu ju následne dodal a distribútor musí vedieť identifikovať subjekt od ktorého hračku získal;
 • výrobca hračiek musí vydať vyhlásenie o zhode (ktoré sa doteraz nevyžadovalo) a toto vyhlásenie musí spolu s technickou dokumentáciou uchovať počas obdobia 10 rokov od uvedenia hračky na trh;
 • pred uvedením hračky na trh výrobcovia musia uskutočniť analýzu chemických, fyzikálnych, mechanických a elektrických rizík a ďalej rizík týkajúcich sa horľavosti, hygieny a rádioaktivity, ktoré hračka môže predstavovať;
 • hračky pevne pripevnené k potravinovému výrobku sa zakazujú (takáto hračka musí mať vlastný obal;
 • zoznam kovových prvkov, ktorých obsah je v materiáloch hračky limitovaný, je z pôvodných 8 kovov rozšírený na 19 kovových prvkov;
 • hračky určené na hranie pre deti vo veku do 3 rokov sa musia dať čistiť( textilné hračky je možno na tento účel prať), pričom hračka musí spĺňať bezpečnostné požiadavky aj po vyčistení;
 • osobitné upozornenia a informácie o preventívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať pri používaní určitých kategórií hračiek boli značne rozšírené a doplnené (sú uvedené v prílohe č.5 „Upozornenia“ smernice 2009/48/ES)


 • TSÚ Piešťany,š.p. ako notifikovaný orgán EÚ pre smernicu 2009/48/ES – Bezpečnosť hračiek, ponúka všetkým výrobcom a dovozcom hračiek svoje služby v celom rozsahu požiadaviek novej smernice.

  Ďalšie informácia o skúškach a posudzovaní zhody hračiek nájdete po kliknutí SEM
  Viac info >>>
  • Rozšírenie akreditácie v oblasti smerníc ATEX a Výťahy

   V dňoch 14.-16.8.2019 prebehlo posúdenie inšpekčného orgánu TSÚ Slovenskou národnou akreditačnou službou.
   Viac info >>>

  • Podniková dovolenka

   Vážení obchodní partneri,
   v dňoch 26. augusta až 30. augusta 2019 máme podnikovú dovolenku,
   stretneme sa s Vami opäť 2. septembra 2019.
   Ďakujeme za pochopenie!