Novinky z TSÚ

Školenia v oblasti automatizácie a robotizácie

Ponúkame doškolenia pre revíznych technikov v oblasti automatizovaných a robotizovaných pracovísk.
Lektor: Ing. Peter Pagáč – inšpektor elektrických zariadení
Dátum:
 • 16.05.2019 (8.30 – 13.00)
 • 30.05.2019 (8.30 – 13.00)
 • 13.06.2019 (8.30 – 13.00)
 • 27.06.2019 (8.30 – 13.00)

Miesto:
 • Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
 • Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
 • GPS: 48°35''12.89"N, 17°49''22.03"E

Cieľová skupina:
 • revízny technik elektrických zariadení, elektrotechnik – absolvent na revízneho technika

Počet účastníkov:
 • max. 10 osôb (limitovaný z dôvodu interaktívneho prístupu)

Popis:
 • Postup pri výkone odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení automatizovaných a robotizovaných pracovísk aj s kolaboratívnou aplikáciou.
 • Najmä STN EN 60204-1:2007 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1. všeobecné požiadavky
 • STN EN 60204-1:2019 ed.3 (v platnosti od 1.2.2019)
 • ISO 10218-1:2011, ISO 10218-2:2011, ISO 13849-1:2015, ISO 13849-2:2012, ISO 13850:2015, TR 15066:2016 a iné

Forma:
 • Prezentácia, dialóg, praktická ukážka, fotodokumentácia, konzultácia

Cieľ:
 • Schopnosť vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku v zmysle platnej legislatívy a v potrebnom rozsahu na elektrických zariadeniach automatizovaných a robotizovaných pracovísk aj s kolaboratívnou aplikáciou.
 • Schopnosť vypracovať vlastný pracovný postup tak, ako to vyžaduje vyhláška č.508/2009 Z. z. §16 čl.1a

Zaujímavé informácie nielen z oblasti robotiky nájdete aj na Blogu P. Pagáča.
Kontakt: peter.pagac@tsu.sk
 • Doškolenia v oblasti automatizácie a robotizácie

  Dňa 16.5.2019 sa v priestore TSU Piešťany, š.p. konalo stretnutie revíznych technikov, ktorí prejavili záujem „chytiť nový dych“. Súčasný vývoj výrobných technológii má exponenciálny rast.
  Viac info >>>

 • Návšteva z Tanzánie

  Dňa 15.5.2019 nás navštívil pán James Mbalwe, generálny riaditeľ Gaming Board of Tanzania (GBT) so svojimi spolupracovníkmi.
  Viac info >>>