Novinky z TSÚ

Usmernenie ÚNMS SR č. č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020

Usmernenie k činnosti v oblasti metrológie na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR.
Viac informácií nájdete po kliknutí.
Viac info >>>
  • Výberové konanie na rekonštrukciu vstupných priestorov

    Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje výberové konanie na návrh rekonštrukcie vstupu a vstupnej haly TSÚ Piešťany, š. p.
    Viac info >>>

  • Výberové konanie na procesný a personálny audit.

    Technický skúšobný ústav Piešťany š.p. dňa 25. februára 2020, vypisuje výberové konanie na procesný a personálny audit ekonomického oddelenia. Ponuky posielajte na email vyberovekonanie@tsu.sk. Uzávierka ponúk je 9. marca 2020. Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Crkoň +421 33 7957233