Kompetencie

KOMPETENCIE, OZNACENIE CE, NOTIFIKACIA, AKREDITACIA, AUTORIZACIA, POVERENIE


AkreditácieZoznam a rozsah akreditovaných laboratórií TSÚ Piešťany, š.p.
TSÚ Piešťany, š.p. má nasledovné subjekty akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS):

  Skúšobňa TSÚ
  • Číslo akreditácie: S-047

  CERTITECH - Certifikačný orgán systémov manažérstva
  • Číslo akreditácie: Q-007
  • Číslo akreditácie: Q-083

  Inšpekčný orgán typ A
  • Číslo akreditácie: I-007

  Metrologické laboratórium
  • Číslo akreditácie: K-021

  Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
  • Číslo akreditácie: P-018

  CERTICOS - certifikačný orgán osôb
  • Číslo akreditácie: O-018


  Kompetencie - osvedčenia