Kompetencie

KOMPETENCIE, OZNACENIE CE, NOTIFIKACIA, AKREDITACIA, AUTORIZACIA, POVERENIE


Certifikáty
Certifikát zhody s normou ISO 9001:2015 vydaný pre TSÚ Piešťany, š.p., spoločnosťou CVI, s.r.o.


Prílohy

121-001_certifikat_smk_sk.pdf certifikat smk sk.pdf [268,55 kB]