Ostatné služby

Hlavná ročná kontrola detských ihrísk, termovízna diagnostika, inšpekčný orgán typu A a prenájom priestorov.


InšpekcieAkreditovaný inšpekčný orgán typu A vykonáva inšpekcie podľa požiadaviek zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výstup:
- certifikát vnútropodnikovej kontroly
- správa z inšpekcie.

Údaje o akreditácii:
Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
Číslo osvedčenia: I-007
Vydané: 14.10.2013
Koniec platnosti: 14.10.2018Prílohy

103-001_ziadost_priebezny_dohlad.rtf ziadost priebezny dohlad.rtf [311,01 kB]
103-002_ziadost_priebezny_dohlad.pdf ziadost priebezny dohlad.pdf [38,76 kB]
103-003_application_continuous_surveillance.rtf application continuous surveillance.rtf [311,18 kB]
103-004_application_continuous_surveillance.pdf application continuous surveillance.pdf [35,1 kB]


Doplňujúce informácie

Osvedčenie o akreditácii