Ostatné služby

Hlavná ročná kontrola detských ihrísk, termovízna diagnostika, inšpekčný orgán typu A a prenájom priestorov.


Hlavná ročná kontrola detských ihrískHlavná ročná kontrola detských ihrískNa základe normy STN EN 1176-7 je prevádzkovateľ detského ihriska povinný vykonať každoročne kontrolu bezpečnosti zariadení detského ihriska prostredníctvom oprávnených osôb, ktoré by mali byť nezávislé od prevádzkovateľa alebo majiteľa detského ihriska.
Vykonanie hlavnej ročnej kontroly pracovníkmi TSÚ zahŕňa:
  • obhliadku detského ihriska,
  • kontrolu dokumentov detského ihriska,
  • kontrolu zariadení v súlade s bezpečnostnými normami STN EN 1176 a STN EN 1177,
  • vydanie záznamu o vykonanej kontrole,
  • pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkoch.

Iné služby:
  • kontrola detského ihriska po montáži
  • konzultácie z oblasti bezpečnosti detského ihriska

Cieľom hlavnej ročnej kontroly je zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu, napríklad účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení vyplývajúcej z vykonaných opráv alebo z dodatočného zabudovania či výmeny častí.

HLAVNÁ ROČNÁ KONTROLA = MINIMALIZOVANIE ÚRAZOV = BEZPEČNÉ IHRISKO PRE DETIZoznam kontaktov

Martin Sabo
Oprávnená osoba - hlavná ročná kontrola
Marián Kováč ml.
Oprávnená osoba - hlavná ročná kontrola
Ing. Gabriela Šimonová
Oprávnená osoba - hlavná ročná kontrola