Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Emisie a imisie hlukuEmisie a imisie hlukuUrčovanie emisií a imisií hluku strojov a zriadení v špeciálnych zvukových komorách.
  • polobezodrazová a bezdozvuková skúšobná komora,
  • dozvuková skúšobná komora,
  • a v prevádzke.

Výstup:
  • Protokol o meraní
  • Protokol o skúške


Posledná aktualizácia: 24.11.2017


Zoznam kontaktov

Ing. Mário ZEMKO
Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
Ing. Martin JAMBOR
Skúšobný technik - technická akustika

Ostatné súbory
Prílohy - Emisie a imisie hluku