Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Metrologické laboratórium

 • Číslo akreditácie: K-021

  AUTORIZÁCIA NA VÝKON OVEROVANIA URČENÝCH MERADIEL

  Merače pretečeného množstva vody
  Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory
  Overovania značka: M47
  Rozhodnutie o autorizácii: č. 2018/900/013893/03854 z 03.12.2018

  Momentové kľúče do 2000Nm
  Overovacia značka: M65
  Rozhodnutie o autorizácii: č. 2018/900/002808/00683 zo 07.03.2018

  Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
  Overovacia značka: M91
  Rozhodnutie o autorizácii: č. 2018/900/002797/00683 zo 07.03.2018