Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Elektrické veličinyElektrické veličinyKalibrácia meradiel elektrických veličín: napätie, prúd, výkon, elektrický odpor, osciloskopy.
Kalibrácia revíznych prístrojov

Kalibrácia RLC meradiel/ mostíkov

Výstupom kalibrácie je kalibračný certifikát, ktorý vydáva akreditované pracovisko, a kalibračný štítok.


NázovHodnota
Elektrické napätieDC 10 mV - 1000V, AC 10 mV - 1000 V
Elektrický prúdDC 10 μA - 20 A / 1000 A, AC 100 μA - 20 A / 1000 A
Miery elektrického odporu10 Ω - 100 MΩ
Ohmmetre1 Ω - 12 GΩ
Elektrický výkonDC 10 mV - 1000 V / 0,1 mA - 20 A, AC 10 mV - 1000 V / 1 mA - 20A / 45 Hz - 10 kHz
Osciloskopydo 1 GHz
Meradlá frekvencie (nie čítače)20 mHz - 1 GHz
RLC mostíkyOdpor 100 mΩ - 100 MΩ, 20 Hz - 1 MHz, Kapacita 10 pF - 100 uF, 20 Hz - 1 MHz, Indukčnosť 10 uH - 10 H, 20 Hz - 1 MHz


Zoznam kontaktov

Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Ing. Peter MATI
Pracovník laboratória
Kristián VARGA
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA