Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


DĺžkaDĺžkaKalibrácia meradiel dĺžky
 • koncové mierky
 • posuvné meradlá
 • mikrometrické meradlá
 • číselníkové a páčkové odchýlkomery
 • dvojdotykové meradlá do otvoru
 • pevné a skladacie mikrometrické odpichy
 • valčekové kalibre
 • meracie drôtiky na závity
 • lístkové škáromery
 • čiarkové miery
 • zvinovacie metre a meračské pásma

Výstupom kalibrácie je kalibračný certifikát, ktorý vydáva akreditované pracovisko, a kalibračný štítok.NázovHodnota
Meradlá dĺžkydo 1000 mm
Zvinovacie metredo 10000 mm
Čiarkové mierydo 10000 mm
Meračské pásmado 10000 mm


Zoznam kontaktov

Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Martin GUZOŇ
Pracovník laboratória
Erika GONOVÁ
Pracovníčka laboratória

Prílohy - METROLÓGIA