Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


DĺžkaKalibrácia meradiel dĺžky
 • koncové mierky
 • posuvné meradlá
 • mikrometrické meradlá
 • číselníkové a páčkové odchýlkomery
 • dvojdotykové meradlá do otvoru
 • pevné a skladacie mikrometrické odpichy
 • valčekové kalibre
 • meracie drôtiky na závity
 • lístkové škáromery
 • čiarkové miery
 • zvinovacie metre a meračské pásma

Výstupom kalibrácie je kalibračný certifikát, ktorý vydáva akreditované pracovisko, a kalibračný štítok.

Údaje o akreditácii:
Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
Číslo osvedčenia: K-021
Vydané: 10.10.2014
Koniec platnosti: 10.10.2019

NázovHodnota
Meradlá dĺžkydo 1000 mm
Zvinovacie metredo 10000 mm
Čiarkové mierydo 10000 mm
Meračské pásmado 10000 mm


Zoznam kontaktov

Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Erika GONOVÁ
Pracovníčka laboratória
Peter HLÍSTA
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA